Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh - 41 Ave de Paris 33310 LORMONT - Tél : 05.56.06.66.55 hay 06.64.52.87.77
                                                                             Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
Xin chúc qúy vị những giờ đọc vui vẻ
Trong Kinh có Truyện và trong Truyện cũng có Kinh
C̣n  người đọc là c̣n người viết
Văn Hóa Nghệ Thuật là món ăn tinh thần
và không giành riêng cho bất cứ ai.
Nếu qúy Độc giả và Soạn giả muốn đăng bài vào trang này.

Xin vui ḷng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn cách gởi bài

Xin chân thành đa tạ

Ban biên soạn