Chương 16 : Tiểu Phẩm Bát Nhã |  Tathatāparivartah sodaśah|
30.08.10 3:48 pm
Atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-sarvadharmānupalambho batāyam bhagavan dharmo deśyate| nāyam bhagavan dharmah kvacitpratihanyate| apratihatalaksano batāyam bhagavan dharmah ākāśasamatayā...   Đọc tiếp ...
Chương 15 : Tiểu Phẩm Bát Nhã |  Devaparivartah pañcadaśah|
30.08.10 3:44 pm
Atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-ādikarmikena bhagavan bodhisattvena mahāsattvena katham prajñāpāramitāyām sthātavyam katham śiksitavyam?...   Đọc tiếp ...
Chương 14 : Tiểu Phẩm Bát Nhã |  Aupamyaparivartaścaturdaśah|
30.08.10 3:40 pm
Atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-yo bhagavan bodhisattvo Mahāsattvah sahaśravanenaiva asyām gambhīrāyām prajñāpāramitāyāmadhimucyate nāvalīyate na samlīyate nāvatisthate na dhandhāyati na vicikitsati na kānksati,...   Đọc tiếp ...
Chương 13 : Tiểu Phẩm Bát Nhã |  Acintyaparivartastrayodaśah|
30.08.10 3:37 pm
Atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-gambhīrā bhagavan prajñāpāramitā| mahākrtyena bateyam bhagavan prajñāpāramitā pratyupasthitā|...   Đọc tiếp ...
Chương 12 : Tiểu Phẩm Bát Nhã |  Lokasamdarśanaparivarto dvādaśah|
30.08.10 3:30 pm
Atha khalu bhagavān punarapyāyusmantam subhūtimāmantrayate sma-tadyathāpi nāma subhūte striyā bahavah putrā bhaveyuh, pañca vā daśa vā vimśatirvā...   Đọc tiếp ...
Chương 11 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Mārakarmaparivarta ekādaśah|
30.08.10 5:19 am
atha khalu āyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-gunā ime bhagavamstedām   Đọc tiếp ...
Chương 10 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Dhāranagunaparikīrtanaparivarto daśamah
30.08.10 5:13 am
Atha khalu śakrasya devānāmindrasyaitadabhūt-pūrvajinakrtādhikārāste kulaputrāh kuladuhitaraśca bhavisyanti bahubuddhāvaropitakuśalamūlāh,   Đọc tiếp ...
Chương 9 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Stutiparivarto navamah|
30.08.10 5:10 am
atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-prajñāpāramiteti bhagavan nāmadheyamātrametat| tacca nāma idamiti nopalabhyate|   Đọc tiếp ...
Chương 8 : Tiểu Phẩm Bát Nhã | Viśuddhiparivarto'stamah|
30.08.10 5:08 am
Atha khalvāyusmān subhūtirbhagavantametadavocat-duradhimocā bhagavan prajñāpāramitā anabhiyuktena kuśalamūlavirahitena pāpamitrahastagatena|   Đọc tiếp ...
Chương 7 : Tiểu Phẩm Bát Nhã  |  Nirayaparivartah saptamah|
30.08.10 5:05 am
atha khalvāyuṣmān śāriputro bhagavantametadavocat-sarvajñajñānapariniṣpattirbhagavan prajñāpāramitā, sarvajñatvam bhagavan...   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78