Lạy Phật
04.09.10 11:29 pm
Theo tập tục xưa của người Ấn (theo sách Đại Đường Tây Vực Ký). Để bài tỏ, lòng tôn kính chân thành với nhũng bậc hiền nhân vĩ đại, bằng cách họ quỳ xuống sát đất, đặt trán mình lên chân các vị ấy...   Đọc tiếp ...
Thờ Phật
04.09.10 11:24 pm
Là phật tử thờ Phật là để tri ân bậc đáng tôn thờ của nhân loại đã đành, còn không là phật tử có nên tôn thờ hay không ?   Đọc tiếp ...
Sám hối
04.09.10 11:18 pm
Sám tiếng Phạn gọi là Samma, tiếng Hoa dịch là hối hóa. Chữ hối là Hán ngữ, ghép hai từ ngữ Phạn và Hán lại thành hai chữ sám hối, có nghĩa là " ăn năn chừa bỏ và không tái phạm "...   Đọc tiếp ...
Trì Ngũ Giới
04.09.10 11:13 pm
Vì mong muốn đem lại sự an vui hạnh phúc, sự an lạc trong xã hội của chúng sanh, nên Đức Phật đã lập ra Ngũ Giới, làm cơ bản đạo đức, để xây dựng con nguời trọn vẹn, phù hợp với nền tảng văn minh của nhân lọai, cho người Phật tử đương thời và tương lai...   Đọc tiếp ...
Quy Y Tam Bảo
04.09.10 11:01 pm
Quy là trở về. Y là nương tựa. Tam bảo là ba ngôi báu : Phật, Pháp, Tăng...   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về nguyên ngữ A Di Đà Phật
04.09.10 10:54 pm
A Di Đà Phật trong Phạn ngữ viết : Amitābha (Vô Lượng Quang) và Amitāyus (Vô Lượng Thọ). Từ Nguyên ngữ A Di Đà Phật có 2 từ khác nhau và không cùng nghĩa. Do đó, sự ra đời của những bài lược sử nói về Đức A Di Đà có những góc độ và khía cạnh khác nhau, tùy theo mỗi thời kỳ lịch sử.   Đọc tiếp ...
Thập thiện nghiệp
04.09.10 7:16 am
Thập thiện nghiệp là cội gốc của hạnh phúc hay đau khổ ở thế giới và xả hội này mà thân khẩu ý của chúng ta tạo thành : từ đó cho chúng ta 10 nghiệp lành và 10 nghiệp ác...   Đọc tiếp ...
Ngày Phật đản sanh
03.09.10 8:12 pm
Sự thắc mắc ngày mồng tám tháng Tư có đúng là ngày sanh của đức Phật hay không qua các truyền thống lựa chọn ngày lễ Phật đản của hai phái Đại thừa và Nguyên thủy...   Đọc tiếp ...
Luân-hồi
01.09.10 8:03 pm
Vấn đề sống chết vẫn còn bàn cải để rồi tựu trung vào hai kiến chấp...   Đọc tiếp ...
Phả đồ dòng họ Thích Ca
01.09.10 6:34 pm
Tìm hiểu về dòng họ Thích ca là khát vọng lớn của nhiều nhà nghiên cứu và học giả, xưa cũng như nay. Qua khảo sát bằng thực địa cũng như dựa vào những chứng tích, truyền khẩu, kinh điển, qua phần phả đồ sau :
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79