Ngày nay, Ma vẫn là bí ẩn đối với nhân loại, có những câu chuyện nói về Ma, nhưng cũng không thể kết luận được là có Ma
15.09.10 11:53 am
Theo Phật giáo, Ma gọi đúng hơn là ngạ quỷ, là một trong lục đạo luân hồi, xếp trên súc sanh và địa ngục. Loài ngạ quỷ có hai nơi ở, một là nước Diêm La của nó, hai là sống trên dương gian cùng với người, vì vậy người ta hay nói đi đêm có khi gặp quỷ. Cuốn Petavatthu (Peta = Quỹ + vatthu = Truyện) là quyển sách thứ bảy trong Khuddaka Nikaya...   Đọc tiếp ...
Căn bản ngục, Cận biên ngục, Cô độc ngục, mỗi ngày không còn dựng lên một nơi mà đã tràn lan khắp nơi trong cuộc sống
12.09.10 4:29 pm
Tất cả địa ngục không còn giá trị, khi trong lòng mỗi người không còn những ngọn lửa tâm tưởng xấu xa, ích kỷ, kiêu mạn, tham lam và tàn bạo...   Đọc tiếp ...
THẬP ĐIỆN CHUYỂN LUÂN VƯƠNG
12.09.10 1:42 pm
Điện thứ mười ở dưới tầng đá ngầm của cõi U Minh, về phía chính Đông đối với thế giới ngũ trược nầy.   Đọc tiếp ...
CỬU ĐIỆN BÌNH ĐẲNG VƯƠNG
12.09.10 12:19 pm
Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng Tây Nam. Tên là “Đại Địa Ngục A-Tỳ” phạn ngữ gọi là avīci-naraka, nơi chúng sinh bị hành hình liên tục không gián đoạn, tội nhân không thể chết, phải bỏ thân nầy thụ thân khác trả quả báo cho đến khi hết sạch.
  Đọc tiếp ...
BÁT ĐIỆN ĐÔ THỊ VƯƠNG
12.09.10 12:11 pm
Ngục nầy ở dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng chính Tây, tên là “Địa ngục Đại Nhiệt Não”, phạn ngữ gọi là pratāpana-naraka, nơi chúng sinh bị hành hình bằng sự thiêu đốt rất khổ sở Có 16 tiểu địa ngục là :   Đọc tiếp ...
THẤT ĐIỆN THÁI SƠN VƯƠNG
12.09.10 11:46 am
Ngục nầy nằm ở dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng Tây bắc, tên là Địa Ngục Nhiệt Não, phạn ngữ gọi làtāpana-naraka, nơi chúng sinh bị hành hình bằng thiêu đốt. Gồm có 16 tiểu địa ngục là:   Đọc tiếp ...
LỤC ĐIỆN BIỆN THÀNH VƯƠNG
12.09.10 11:20 am
Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng chính Bắc, tên là “Đại Khiếu Hoán”,phạn ngữ gọi là mahāraurava-naraka, nơi chúng sinh kêu la rất thống thiết nghĩa là tội nặng hơn, bị hình phạt năng nên khóc la lớn tiếng hơn ngục thứ năm. Có 16 Tiểu Địa Ngục là :   Đọc tiếp ...
NGŨ ĐIỆN DIÊM LA VƯƠNG
12.09.10 11:06 am
Ngục nầy tên là ngục "Khiếu Hoán" nằm dưới tầng đá ngầm đáy biển ở hướng Đông bắc, phạn ngữ gọi là raurava-naraka, nơi chúng sinh kêu la thảm thiết. Có tất cả 16 Tiểu Địa Ngục đều gọi là "Đẳng Tâm"...   Đọc tiếp ...
TỨ ĐIỆN NGŨ QUẢNG VƯƠNG
12.09.10 10:57 am
Ngục thứ tư nằm ở dưới tầng đá ngầm biển, ở về hướng Đông. Ngục nầy có tên là “Chúng Hiệp Địa Ngục” phạn ngữ gọi là samghāta-naraka, nơi chúng sinh bị (núi đá) ép chặt. Có 16 tiểu ngục là:   Đọc tiếp ...
TAM ĐIỆN TỐNG ĐẾ VƯƠNG
12.09.10 10:46 am
Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm hướng Đông Nam đáy biển, tên gọi là “Hắc Thằng Địa Ngục” phạn ngữ gọi là kālasūtra-naraka, nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt(dây đen). Có tất cả 16 địa ngục nhỏ như sau :   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79