TỨ ĐIỆN NGŨ QUẢNG VƯƠNG
12.09.10 10:57 am
Ngục thứ tư nằm ở dưới tầng đá ngầm biển, ở về hướng Đông. Ngục nầy có tên là “Chúng Hiệp Địa Ngục” phạn ngữ gọi là samghāta-naraka, nơi chúng sinh bị (núi đá) ép chặt. Có 16 tiểu ngục là:   Đọc tiếp ...
TAM ĐIỆN TỐNG ĐẾ VƯƠNG
12.09.10 10:46 am
Ngục nầy nằm dưới tầng đá ngầm hướng Đông Nam đáy biển, tên gọi là “Hắc Thằng Địa Ngục” phạn ngữ gọi là kālasūtra-naraka, nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt(dây đen). Có tất cả 16 địa ngục nhỏ như sau :   Đọc tiếp ...
NHỊ ĐIỆN SỞ GIANG VƯƠNG
12.09.10 1:22 am
Nhị Điện: Sở Giang Vương coi Đẳng Hoạt Địa Ngục phạn ngữ gọi là samjīva-naraka, nơi chúng sinh bị hành hình, chết rồi sống lại và chịu tội báo như những lần trướ   Đọc tiếp ...
NHẤT ĐIỆN TẦN QUẢNG VƯƠNG
12.09.10 1:05 am
Tần Quảng Vương là vua cai quản ở Điện thứ nhất, quản lý sổ sách ghi chép về tuổi thọ của con người, quản lý hết tất cả việc lành dữ của cõi U Minh. Cung điện của Ngài ở bên dưới tầng đá ngầm đáy biển, nằm về hướng Tây của hắc lộ suối vàng.
  Đọc tiếp ...
Một mâm lễ nhỏ, một nồi cháo trắng gọi là cúng cháo. Tại sao phải cúng cháo ?
12.09.10 12:51 am
Tại chùa, cúng thí thực hay cúng Mông sơn thí thực là một phần hành trì thiết yếu hằng ngày sau công phu chiều. Một mâm lễ nhỏ, một nồi cháo trắng gọi là cúng cháo...   Đọc tiếp ...
Lễ Vu Lan có phải cũng là Lễ cúng cô hồn hay không?
11.09.10 4:25 pm
Không!. Ðây là hai lễ cúng khác nhau nhưng được cử hành trong cùng một ngày, dựa theo truyền thuyết ghi lại trong hai bộ kinh khác nhau. Kinh Vu Lan (phạn ngữ gọi là Ullambana có gốc từ động từ căn là ud-√lamb, có nghĩa treo ngược lên, và các dịch giả Trung Quốc dùng từ đảo huyền treo ngược lên cho từ Vu lan, chỉ sự khổ đau kinh khủng khi sa đọa địa ngục. Kinh Phật thuyết cứu diện nhiên ngạ quỷ đà la ni thần chú kinh do ngài Śiksānanda, đời Đường, dịch vào năm 695-700,   Đọc tiếp ...
Ăn Chay
04.09.10 11:59 pm
Chữ Chay nguyên âm là Trai dịch từ Phạn âm Ô ba va sa tha (Upavasatha), có nghĩa là Thanh Tịnh và một nghĩa nữa là Thời thực. Thời thực là dùng bữa ăn trưa vào giờ Ngọ và Phi Thực là ăn trưa sau giờ Ngọ.
Theo quan niệm phổ thông của Phật tử Ðại thừa Việt Nam. Ăn chay là dùng những chất thanh đạm, không ăn cá thịt và các thứ hôi nồng thuộc về loại ngũ tân...

  Đọc tiếp ...
Thiền Định
04.09.10 11:54 pm
Thiền có thuật ngữ gốc tiếng Phạn và Pàli là Bhāvanā, có nghĩa là "Văn Hóa" hay "Phát triển", để nói về Vun trồng Tâm, hay Phát triển Tâm. Kinh sách gốc Hán và Hán Việt dịch chữ Bhavana là Tu hay Tu tập. Bhavana dịch sang tiếng Tây Tạng là "Tập cho quen dần". Kinh sách gốc tiếng Việt và Hán thường nhầm lẫn Bhāvanā với chữ Dhyana (tiếng Phạn) và chữ Jhana (tiếng Pàli) nên dịch là Định (Samadhi), Nhất Tâm, hoặc còn dịch âm là Thiền na...   Đọc tiếp ...
Niệm Phật
04.09.10 11:51 pm
Là phật tử nếu chỉ thờ Phật, lạy Phật, cúng dường Tam bảo cũng chưa đủ, cần phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật nữa. Bài tụng kinh đã có, còn trì chú các bài chú Đại Bi, Thập chú phụ phần thi hóa việt ngữ đã xong và còn nhiều bài chú khác đang cập nhật hóa. Qúy vị tìm trong trang web để xem...
  Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về Thần Chú
04.09.10 11:43 pm
Thần chú tiếng phạn gọi là Mantra, bao gồm 2 chữ "Man" nghĩa là năng lực suy nghiệm (Thần) và "tra" (hậu tố từ) nghĩa là "chú = phương tiện" là lời, là tiếng, dùng làm phương tiện để diễn đạt...   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78