Phật dạy tất cả mọi người sống theo pháp Phật đều là đệ tử của Phật và đều có một mục tiêu duy nhất là thành Phật, người thành Phật trước, người thành Phật sau
01.10.10 10:58 pm
Tuy có nhiều đường đi khác nhau, nhưng cuối cùng mọi người đều gặp nhau ở một điểm gọi là nhứt Phật thừa   Đọc tiếp ...
Đứng trước sự khổ đau của nhân loại, Đức Phật mới phân tích để tìm ra cái Khổ và cội nguồn dẫn đến những cảnh Khổ nầy.
30.09.10 10:06 pm
Danh từ Khổ không phải chỉ để mô tả một sự đau đớn thân xác hay cảm giác khó chịu của tinh thần mà còn bao gồm tất cả những gì có thể tạo ra đau khổ hay gánh chịu khổ đau.   Đọc tiếp ...
Chùa Tân Chánh
27.09.10 9:29 pm
Chuà đang tiến hành đồ án xây dựng,và trang web đang thực hiện trong những ngày gần đây   Đọc tiếp ...
Khởi nguyên Phật Giáo từ đâu ? Phật Giáo hình thành từ lúc nào?
23.09.10 8:55 pm
Cái nhìn về con người và cuộc đời của họ trong quan niệm Phật giáo như thế nào ? Trong tâm kinh có câu : « Quán chiếu ngũ uẩn giai không ». Ngũ uẩn là : Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn, như vậy thân này do ...   Đọc tiếp ...
Tạng Thánh điển là trọng tâm của Phật giáo. Tam tạng nghĩa là ba giỏ chứa đựng.
23.09.10 1:36 pm
Lúc ban đầu đức Phật giảng pháp theo phương pháp truyền miệng từ thầy đến trò. Sau đó, lời dạy của Ngài được viết trên những chiếc lá và được kết lại và cất trong ba cái giỏ. Do đó ba cái giỏ này chính là cái nôi ban đầu để phân loại các bản viết tay nói về : Kinh tạng | Luật tạng | Luận tạng.   Đọc tiếp ...
Các ý tưởng chính yếu của đạo Phật
22.09.10 10:48 pm
Cơ sở tư tưởng của Phật pháp là Tứ diệu đế, là cốt lõi giáo pháp của đạo Phật, và cũng là điều mà Phật đã chứng ngộ lúc đạt đạo. Bốn chân lý này chính là câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao con người cứ bị trói buộc trong luân hồi (Phạn, Pali: saṃsāra) và liệu con người có cơ hội thoát khỏi nó hay không.   Đọc tiếp ...
Giác Ngộ là Giác Ngộ thôi.
21.09.10 10:28 pm
Không thể định nghĩa được giác ngộ vì giác ngộ không phải là một khái niệm mà là một kinh nghiệm sống, một cảm nghiệm trực tiếp phát xuất từ bên trong. Nhìn sự vật đúng như bản chất của nó, không bị sai lệch do thành kiến, chủ quan, sự hào nhoáng khoác lên nó do tác dụng ngoại giới.   Đọc tiếp ...
Thiểu dục và tri túc
21.09.10 9:51 am
Chúng ta rong đuổi đua chen theo ngũ dục biết bao giờ cho vừa. Ngạn ngữ có câu : « Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy ».   Đọc tiếp ...
Tháng bảy âm lịch là tháng nhớ về công ơn tổ tiên, cha mẹ, là mùa báo hiếu
19.09.10 1:17 pm
Nếu tất cả hàng ngày chịu khó chiêm nghiệm và thực hành đúng như lời Đức Phật dạy, thì câu hỏi "con người có linh hồn hay không", sẽ tự nhiên và tức khắc được giải đáp.   Đọc tiếp ...
Ngạ quỷ cũng có nhiều loại, Ngạ quỷ nhỏ, Ngạ quỷ lớn, Ngạ quỷ biến hóa thành hình ảnh đẹp hoặc hình ành xấu
16.09.10 3:13 am
Trong cõi khổ thứ hai có tuổi thọ không nhất định của Dục giới có miêu tả về Ngạ Quỷ (Pali gọi là Pettivisaya). Chúng không phải là ma quỹ vô hình, chúng có sắc thân nhưng mắt người không thể thấy được. Chúng không có cảnh giới riêng và luôn luôn bị đói khát. Chúng sống ở nhiều nơi khác nhau, nhà dân, rừng núi, hang động hay các chỗ nhớp nhúa...

  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79