Phật giáo không đòi hỏi lòng tin mù quáng vào những giáo điều hay tín điều, trái lại, Phật giáo khuyến khích con người chứng nghiệm giáo lý qua trí tuệ suy xét và qua kinh nghiệm của chính bản thân mình.
22.10.10 2:43 am
Đức Phật còn dạy rằng : việc hoài nghi là quyền của con người. Người phật tử không làm nô lệ cho một cá nhân nào hay một quyển sách nào, không nên nhắm mắt tin càn về những điều mình còn hoài nghi. Đức Phật khuyên chúng ta nên đi tìm chân lý, chớ vội tin lời nói của người, dù người nói đó có nhiều uy tín.   Đọc tiếp ...
Bát nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh
19.10.10 12:59 am
Sự ra đời của kinh này không được thống nhất. Có tác giả cho rằng nó có thể viết từ năm 100 TCN đến thế kỷ thứ 2 và một số tác giả cho rằng bài kinh này do Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna) viết.   Đọc tiếp ...
Làm thế nào để tôi trở thành một Phật tử ? Mỗi người tự nhận thức rõ ràng về đạo Phật rồi phát tâm đến với đạo
19.10.10 12:08 am
Đừng Quy y để đi tìm phước, trị cho khỏi bệnh hoạn, để Phật gia hộ qua tai ách… đều là lý do mê tín. Dùng mọi quyền lợi hay tiếng tăm riêng để dụ người ta vào đạo, đó là cám dỗ kẻ ngu si, không phù hợp với tinh thần giác ngộ. Dùng bổn phận giải thích để người khác hiểu phát tâm quy y là, người thầy chơn chánh   Đọc tiếp ...
Người Phật tử vẫn có cả một kho tàng giáo lý nhiệm mầu để cống hiến cho cuộc đời niềm tin yêu và hạnh phúc.
17.10.10 11:36 pm
“Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám, người hiểu giáo lý mà không lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng đủ mới làm cội gốc tu hành (Kinh Niết Bàn). Vậy nên, là Phật tử, trước hết phải tự tín rằng mình đích thực là “Như Lai chân tử”, có quyền được thừa kế gia sản giàu có của ba đời chư Phật. Gia sản đó chính là giáo lý từ bi, giải thoát, an lạc…   Đọc tiếp ...
Đức Phật là người Tỉnh thức, là người đã tận diệt tham sân si, đạt được giải thoát viên mãn, bằng sự thực nghiệm, thực chứng của chính mình, ở trong lối sống, cách ứng xử đối với bản thân, giữa con người với con người
17.10.10 7:04 pm
Đức Phật đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa, dấn thân trên con đường cát bụi với một y một bát, sống cuộc đời khổ hạnh, nhưng Ngài vẫn an lạc giải thoát, để giúp con người nhận thức được rằng, mỗi người là chủ của mình và có khả năng cải thiện cho đời sống, để đạt đến mục đích tối hậu qua sự cố gắng tinh tấn của chính mình.   Đọc tiếp ...
Phật nói rằng người ta có 20 điều khó
16.10.10 12:56 am
Món ăn rất cần cho tinh thần đó là Ðạo đức. Thiếu đạo đức con người không được hoàn toàn an vui thật sự... Trong Kinh : "Tứ Thập nhị Chương". Phật nói rằng:   Đọc tiếp ...
Có thể nói về Phật học bằng nhiều cách khác nhau
15.10.10 11:01 pm
Bởi vì Phật học hết sức đa dạng và phong phú để đáp ứng với mọi trình độ, mọi căn cơ, mọi khuynh hướng khác nhau của từng người, không ngoài mục đích "tùy duyên hóa độ" ...   Đọc tiếp ...
Khái niệm Tánh không là phương pháp tu tập truyền thống của Bồ tát để giác ngộ thực thể của đời sống và vũ trụ, mà tất cả đều sanh, diệt bởi lý  Duyên khởi.
12.10.10 1:27 am
Trong ánh sáng của Tánh không, Bồ tát là một con người, có thể vượt qua mọi chấp thủ của những tà kiến, phong tục, cách sống, tín ngưỡng, chủng tộc, giới tính và môi trường. Bồ tát được là một con người với nghiệp của chính mình ở cõi đời này cũng như những người khác và không nên xem Bồ tát như một chư thiên, thánh thần hoặc một thực thể vĩnh viễn để có sự hiện hữu thực cho mục đích thờ phượng, mà nên nhớ rằng Bồ tát chỉ là một tính chất tượng trưng của Phật pháp do các vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật nhập niết bàn.
  Đọc tiếp ...
Vài ý nghĩ về việc dịch thuật những bài chú phạn ngữ
11.10.10 11:48 pm
Đây là ước mơ trong từ thuở nhỏ cuả Thầy Minh Đức, người đã từng bị nhận vài trăm roi, khi trã bài không thuộc lòng những câu chú này ở Tu Viện. Cho đến ngày nay kỷ niệm những trận đòn tơi tả vẫn chưa ngũ quên đã nhắc thầy thực hiện hoài bảo ngày trước : Lớn lên sẽ tìm cách dịch những câu chú này để trẻ em hệ sau tu học dễ hơn và khỏi phải bị đòn như Thầy khi xưa nữa.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về Thần Chú
11.10.10 10:57 am
Thần chú tiếng phạn gọi là Mantra, bao gồm 2 chữ "Man" nghĩa là năng lực suy nghiệm (Thần) và "tra" (hậu tố từ) nghĩa là "chú = phương tiện" là lời, là tiếng, dùng làm phương tiện để diễn đạt.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79