Evam me sutam. Ekam samayam bhagavà bàrànasiyam viharati isipatane migadàye. Tatra kho bhagavà pancavaggiye bhikkhù àmantesi. Dveme bhikkhave antà pabbajitena na sevitabhà. Katame dve ? Ngài A Nan kể. Lúc ấy tôi có nghe như thế này : Một ngày kia...
31.10.10 1:29 am
Ngài A Nan kể. Lúc ấy tôi có nghe như thế này : Một ngày kia, lúc Đức Phật ngự tại vườn Lộc uyển, xứ Isipatana, gần Benares, Ngài dạy năm vị tỳ khưu ngụ nơi ấy như sau : Các thầy có biết, trong cuộc sống con người có hai pháp mà người tu đạo nên tránh. Năm anh em Ông Kiều Trần Như liền hỏi Đức Phật. Đó là hai pháp nào ?
  Đọc tiếp ...
Anuttaram abhisambodhim sambujjhitvà tathàgato. Pathamam yamadesesi, dhammacakkam anuttaram. Sammadeva pavattento loke appativattiyam. Ðức  Phật Thích Ca là  bậc đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác
30.10.10 6:57 pm
Yathàkkhàtà ubho antà, patipattica majjhimà. Catùsvàriyasaccesu, visuddham nànadassanam.
Ngài chuyển Pháp Luân lần đầu giảng giải về 2 pháp thái quá, là pháp thấp thỏi, cùng con đường Trung đạo và Trí tuệ hiểu thấy phân minh Tứ Diệu Ðế là trí tuệ thanh bạch.
  Đọc tiếp ...
Tứ diệu đế,  Phạn ngữ  viết là Catvāry āryasatyāni và tiếng Pali Cattāri ariya-saccāni
29.10.10 10:32 pm
Để tìm hiểu chân lý về bản chất của đời sống, thông thường người ta hướng tầm mắt ra bên ngoài hay lên trên. Phật Giáo dạy ta nhìn vào bên trong chính bản thân mình. Đức Phật thành đạt Đạo Quả Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác cũng nhờ tìm hiểu chân lý nơi bản thân Ngài. Một mình giữa rừng sâu, ngày đêm trầm tư mặc niệm, gom tâm quan sát từng yếu tố vật chất và tinh thần của bản thân mình, Đức Phật đã tìm ra ánh Sáng Chân Lý.   Đọc tiếp ...
Lòng Từ, Bi, Hỷ, Xả  là một tình cảm xuất phát từ trái tim, không cần có lý do hay điều kiện gì đặc biệt.
27.10.10 3:25 am
Muốn có lòng từ, bi, hỷ, xả thì phải trau dồi, hàng ngày mới có được. Nhờ đó mà bản ngã tiêu mòn và thấy được trong vạn vật có mình, mà như không có mình. Đây là ngọn đuốc soi đường mình đi. Trau dồi lòng từ, bi, hỷ, xả không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì trái tim không phải được tạo ra để lúc nào cũng tràn đầy lòng thương yêu. Nếu đạt được phân nửa lòng từ, bi, hỷ, xả là mình đã sống an vui, thanh thản trong những khoảnh khắc hiện tại bây giờ.
  Đọc tiếp ...
Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh.
25.10.10 12:38 pm
Muốn hiểu đạo lý, người học Phật nên tới chùa để thưa hỏi học. Các Tăng, Ni là người hướng dẫn...   Đọc tiếp ...
Ngài D. T. SUZUKI nói : Ði theo lời giảng của kẻ sáng lập Thiền thì không đủ làm một thiền sinh chân chính. Phải tự nếm trải kinh nghiệm của Ðức Phật.
25.10.10 11:01 am
Thiền là một sự phát huy tâm thức tích cực, bén nhạy, trong sáng và cường lực, quán thấy bản chất của hiện thực mang đến Tâm thanh tịnh vào cuộc sống hối hả đương thời. Tuy nhiên trên thực tế, một người đạt đến sự tự tin tuyệt đối là không thể có. Vì trong lịch sử Phật Giáo, từ lý thuyết cho đến thực tế hiện thực, chưa có một người nào đạt thành chánh quả như Đức Thích Ca. Nhưng ít ra người đó cũng có thể tin được rằng mình không có khả năng làm cho mình được thanh xuân vĩnh viễn.   Đọc tiếp ...
Cúng dường Tam Bảo : Người Phật Tử nhớ ơn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng,  nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ
25.10.10 1:38 am
Cúng dường bao gồm mọi sự hy sinh tiền bạc, vật thực, thời giờ, sức khỏe, có khi luôn cả thân thể và sinh mạng nữa. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát, ngài Hỷ Kiến Bồ Tát đốt tay rồi đốt thân để cúng dường Phật. Nãm 1963 tại Sài Gòn, Bồ Tát Thích Quảng Ðức tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và nguyện dùng ngọn lửa từ bi soi sáng nhà cầm quyền lúc đó đừng kỳ thị tôn giáo.   Đọc tiếp ...
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
24.10.10 8:23 pm
Cần chiêm nghiệm và quán sát các tánh hạnh bố thí cho mình và cho người. Nghèo hèn bố thí thì khó, nhưng mà làm được thì đã làm được việc của Đức Phật đã làm   Đọc tiếp ...
Nói đến học Phật, người ta liên tưởng ngay đến việc tụng niệm.
24.10.10 2:27 am
Tụng kinh là dịp tốt nhất để chúng ta có thể học hỏi, tư duy về lời Phật dạy rồi áp dụng chúng vào đời sống hằng ngày của chúng ta. Chính sự áp dụng lời Phật dạy, sau quá trình tư duy và thể nghiệm, giúp chúng ta gặt hái những điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống, như sự an lạc và hạnh phúc.   Đọc tiếp ...
Pháp mà ta nghe được đọc được tạm gọi là PHÁP TƯỚNG vì có thể đọc bằng căn nhãn, nghe thuyết bằng căn nhĩ
24.10.10 1:52 am
Mỗi tâm chúng sinh đều mang một pháp tánh riêng biệt, không ai giống ai, nên họ tự tầm pháp thích hợp để tu, lúc khởi đầu là tầm pháp tướng khế hợp cận kề nhất, sau đó tự tìm ra pháp tánh của bản tâm mình.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78