Tiếp bài học Phật phần thứ hai tiếng Pháp và tiếng anh
28.11.10 3:53 pm
Phần thứ hai nói về chữ Phật Bouddha bằng tiếng Pháp và tiếng anh.   Đọc tiếp ...
Qua những định nghĩa trên trong Phạn ngữ. चत्वारि आर्यसत्यानि, Catvāry āryasatyāni, Cattāri Ariya Saccāni, ý Việt được hiểu là : Bốn sự thật cao qúy
27.11.10 6:18 pm
Qua những định nghĩa trên trong Phạn ngữ. चत्वारि आर्यसत्यानि, Catvāry āryasatyāni, Cattāri Ariya Saccāni, ý Việt được hiểu là : Bốn sự thật cao qúy. tiếng Pháp là Les quatre nobles vérités, tiếng anh là The Four Noble Truths.   Đọc tiếp ...
Phần chú giải từ vựng của bài tiếng Pháp
25.11.10 11:58 am
Phần âm thanh đang làm và Trang học tiếng pháp sẽ có trang riêng biệt, đang thực hiện. Xem xin bấm vào nút Học Phật bằng ngoại ngữ   Đọc tiếp ...
Bài Pháp văn tiếng Pháp sẽ là bài đầu tiên trong chương trình Học Phật bằng Pháp ngữ của TS Huệ Dân
25.11.10 3:14 am
Để mở rộng việc trau dồi ngoại ngữ TS Huệ Dân đang soạn chương trình học ngoại ngữ bằng tiếng anh và tiếng pháp, trong ngày gần đây.   Đọc tiếp ...
Tứ diệu đế, tiếng Pāli viết là, Cattāri Ariya Saccāni, Phạn ngữ, चत्वारि आर्यसत्यानि, chữ la tinh hóa đọc là catvāry āryasatyāni.
23.11.10 11:27 am
Catvāry trong phạn ngữ có nghĩa là con số bốn, viết từ chữ, चत्वारि, catvāri [dạng trung tính. catur] thuộc về số. Catvāraḥ là thân danh từ dạng nam tính và Catasraḥ thuộc về giới nữ tính.   Đọc tiếp ...
Phần tóm lược của Con Đường Chính Đạo cao qúy có tám yếu tố để học Phật căn bản
23.11.10 2:00 am
Ayameva ariyo atthavgiko maggo, seyyathidam. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ. Ayam-eva Ariyo Aññhaïgiko Maggo, seyyathãdam. Con đường chính đạo cao quý có tám yếu tố, như sau:   Đọc tiếp ...
Tiếp theo Bát Chánh Đạo : Chánh Định là phần cuối cùng
22.11.10 12:17 pm
Một tâm định có thể tạo ra ánh sáng rất sáng và rất mạnh, gọi là Ánh Sáng Trí Tuệ.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo Bát Chánh Đạo : Chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức, chiếu vào những điều đang ẩn khuất chưa hiện ra của ý tưởng
21.11.10 4:00 pm
Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là nội dung của Tứ niệm xứ và cũng là niệm căn niệm lực của ngũ căn, ngũ lực, niệm giác chi trong bảy giác chi.   Đọc tiếp ...
21.11.10 1:41 pm
Tinh tấn là nỗ lực có chức năng, đánh thức và củng cố vững chắc cho sự tu tập hằng ngày của từng cá nhân, nhằm mục đích ngăn chặn hay tránh xa tội, mà tăng trưởng thiện pháp, để mang lại một cuộc sống thanh thản an vui và vô sự.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo Bát Chánh Đạo : Nhóm Định
20.11.10 1:58 pm
Định học tiếng Pali viết là Samādhi-sikkhā, có nghĩa là kiên định tập trung tâm tư vào con đường chân chính không để bất cứ điều gì lai chuyển làm thoái chí, phân tâm.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78