Mẹ ơi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 11:08 am
Mẹ ơi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 11:01 am
Mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Tình mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:59 am
Tình mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Nếu ngày mai khi anh nhắm mắt | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:47 am
Nếu ngày mai khi anh nhắm mắt | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Tiễn người đi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:44 am
Tiễn người đi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Từ Bi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
08.11.15 11:42 am
Từ Bi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Thầy T. Minh Đức thi hóa Bạch y Chơn ngôn qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
02.11.15 12:36 am
Kính lễ Phật Pháp Tăng già
Thành tâm phụng thỉnh Phật Bà Quán Âm
Vị Bồ tát là ấm thân
Thành Bồ tát lớn cõi nhân hữu tình . . . .   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 3.
27.10.15 11:12 pm
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 3.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 2.
26.10.15 9:12 pm
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 2.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 1.
26.10.15 9:09 pm
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 1.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79