Từ vựng | Vocabulary | Vocabulaire . Phần một | Part one | Partie une
06.02.11 2:46 pm
Think of vocabularies as well as learning their meanings, you need to learn how to use them properly. | Pensez aux vocabulaires aussi bien que l'apprentissage de leurs sens, vous devez apprendre comment les utiliser correctement. | Hãy suy nghĩ về khái niệm của từ vựng cũng như việc học ý nghĩa của chúng, bạn cần phải học cách sử dụng của chúng cho đúng cách.   Đọc tiếp ...
Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est?  Đạo Phật : là đạo gì ?  The Buddhism: what it is?  Đây là bài học Phật bằng tam ngữ
05.02.11 1:43 pm
Siddhārtha Gautama | Siddhartha Gautama | Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm tiếng Phạn từ chữ सिद्धार्थ गौतम. Siddhārtha, Pali: Siddhattha Gotama. (Ca. 563 - ca. 483 BC | Environ. 563 - environ. 483 av. J.-C.| khoản. 563 - khoản. 483 trước Chúa giáng sinh). Le bouddhisme: qu’est-ce que c’est? The Buddhism: what it is? Đạo Phật là gì ? Đây là bài học Phật bằng tam ngữ, sẽ có âm thanh nghe và những câu trắc nghiệm và phần bài tập để ôn từ vựng.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần diễn nghĩa chú Đại bi : āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. Bồ Tát Tự Tại Quán Thế Âm
04.02.11 3:37 pm
Bồ Tát Tự Tại Quán Thế Âm từ Bi cứu khổ che trăm vạn người...   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần diễn nghĩa của chú Đại bi :
04.02.11 2:35 am
Chữ Sarvarabhaya hay sarvaabhaya =sarvabhaya là chữ ghép từ hai chữ : Sarva và abhaya.
  Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của hoa sen : Tính thanh lương hay làm an lòng người qua hình ảnh mùi thơm của hoa sen
30.01.11 5:41 pm
Hoa sen đúng là loại hoa mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất Việt...   Đọc tiếp ...
Ngày Xuân là dịp người thi sĩ nâng bút, người họa sĩ vung cọ dể thi họa
29.01.11 7:17 pm
Mai là một đề tài rất thông dụng. Thi nhân dùng để tượng trưng cho niềm tiết tháo, cho lòng tinh khiết của mình. Thói đa tình cũng thường biểu lộ trong thơ   Đọc tiếp ...
Tiếp theo bài vài dòng giới thiệu về hoa sen của TS Huệ Dân
29.01.11 2:04 am
Hoa sen khi mới nở thì thấy có một điểm chung : "nhân" và "quả",Ngoài tính không bị ô nhiễm trong các lớp bùn sình của các ao đầm, hồ hay sông và khả năng làm thay đổi hoàn cảnh sống   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về Hoa Sen và ý nghĩa tám cánh hoa sen trong Phật học
23.01.11 6:16 pm
Hoa sen là biểu tượng của sự chuyển hóa, của sự thành tựu. Bởi vì, gốc của nó nằm trong bùn dơ, thân của nó thì sống trong môi trường đầy ô nhiểm, nhưng ngọn của nó thì vươn lên trên mặt nước để đươm bông, tỏa hương cho người.   Đọc tiếp ...
Tiếp theo phần trước của phần diễn nghĩa chú Đại bi : Oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam
21.01.11 1:15 am
Oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam |ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वाइमम् | Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da   Đọc tiếp ...
Giáo lý Nguyên thủy của Đức Phật là sự quan tâm của Ngài đến tất cả các vấn đề đạo đức trong xã hội con người
16.01.11 11:25 am
Danh từ Phật xuất phát từ chữ phạn बुद्धा, đọc là buddhā, và là một động từ quá khứ của động từ căn बुध (budh-), có nghĩa là "tỉnh thức" và sự tỉnh thức này khởi nguyên từ một kinh nghiệm thực chứng của Ngài Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như một vị Phật, đã tự mình giác ngộ.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79