Vài giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo sáu phần trước.
17.04.11 4:58 pm
Từ thời ăn lông ở lỗ, con người đã biết tôn trọng và gắn bó mật thiết với vũ trụ thiên nhiên, được thể hiện ở lòng tín ngưỡng và sự sùng bái tự nhiên, bằng sự quan tâm trợ đỡ, trong việc giao lưu và sự tự thức tỉnh của họ.   Đọc tiếp ...
Vài giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo năm phần trước
17.04.11 2:47 am
Từ những khái niệm khác nhau trong sự tín ngưỡng, cũng như những phương cách tu hành và hình thức tổ chức các nghi lễ không giống nhau của mỗi quốc gia trên thế giới   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo bốn phần trước
16.04.11 10:23 pm
Trống chùa là một loại nhạc cụ hay pháp âm trong các bộ gõ của nhà Phật người ta thường dùng nó để thực hành các loại pháp sự khác nhau hay điểm nhịp trong các việc trì tụng và lễ nghi.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa Trống, Chuông, Mõ nhà Phật tiếp theo ba phần trước
14.04.11 12:31 pm
Theo truyền thống Ấn giáo, chuông được sử dụng trong các nghi lễ (Puja) để xua đuổi tà ma hay triệu tập các vị thần linh...   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa Trống, Chuông, Mõ nhà Phật tiếp theo hai phần trước
13.04.11 11:45 am
Chuông chùa khởi nguồn từ ấn Độ, gọi là Ghaṇṭā. घण्टा, thuộc nữ tính. Theo từ điển Hán-Việt còn gọi là Kiền trùy. Người hoa dịch là Chung, Khánh. vốn là nhạc khí để hành lễ trong các chùa.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của Chuông, Trống, Mõ nhà Phật phần hai
10.04.11 2:58 pm
Từ xưa đến nay, tiếng chuông, trống, mõ, của các chùa vẫn làm cho người con Phật tự nhiên cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ thường và càng gần với Đức Phật hơn. Tuy nhiên cũng nên hiểu rằng : Sống đời biết tu hành theo những gì Đức Phật dạy một cách nghiêm túc, thì cho dù có ở bất kỳ nơi đâu, vẫn luôn có sự hiện diện của Đức Phật nơi đó.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về Ý nghĩa Chuông, Trống, Mõ trong nhà Phật
10.04.11 2:55 pm
Theo truyền thuyết xưa cho thấy, trong các nghi lễ, Chuông, Trống, Mõ, là biểu trưng kết hợp giữa lòng từ bi của Đức Phật được hình dung qua những lòng thành tâm tán tụng bằng tất cả cuộc sống của chính người cầu nguyện và những âm thanh hòa hợp của Chuông, Trống, Mõ, là sự cảnh tỉnh cho mọi người thức tỉnh cái bản tâm sẵn có của mình, mà nên tu hành ngay bây giờ, theo Trí tuệ của Bậc Giác Ngộ hoàn toàn.   Đọc tiếp ...
« Sắc – Không » trong Tâm kinh qua Trí Tuệ Bát Nhã
31.03.11 10:35 am
Trên đỉnh cao của tâm thức suy tư quán triệt về thân phận con người và thế giới ngoại tại vẫn còn triền miên mỗi ngày càng mở rộng, mỗi ngày một khám phá mới.   Đọc tiếp ...
Trí tuệ là một phương tiện tu tập, hầu giúp cho con người mở mang Tâm trí, để nhìn thấy và phán xét một cách minh bạch tất cả mọi hiện tượng và thấu hiểu một cách tường tận về bản tính chân thật của sự vật.
30.03.11 12:36 pm
Tất cả đều do suy nghĩ của chính mình, muốn có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hãy nên đi tìm đặt những câu hỏi và những trả lời ở xung quanh mình? Trong bản thân của mình luôn tồn tại những khả năng phi thường và không phải bất cứ ai cũng có thể tìm ra được điều đó. Chính mình sẽ phải làm gì để tìm ra khả năng tiềm ẩn của mình? Trí tuệ là phương tiện để khai mở và làm chủ nguồn năng lượng dẫn đường. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn riêng của mình…   Đọc tiếp ...
Con đường lần đầu tiên mà Đức Phật nói ra sau khi Ngài thành Đạo
26.03.11 9:08 pm
Một con đường ngắn nhất đưa con người về đến cuộc sống an lạc hiện thực, là con đường lần đầu tiên mà Đức Phật nói ra sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78