Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười sáu.
07.05.11 8:53 am
Năng lực của tư tưởng mang tính biểu tượng và nhận thức của từng xã hội, đều phụ thuộc vào sự tích hợp về kiến thức con người, qua việc cảm thụ và hiểu biết bằng tính nhân văn...   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười lăm.
06.05.11 4:50 am
Những hình thức tư tưởng cổ điển của triết lý và tâm linh được khắc ghi trong nền văn hóa nhân loại để giúp cho con người thấy rõ được quá trình nhân hóa của các hiện tượng thiên nhiên trong thời kỳ sơ khai.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười bốn.
04.05.11 12:54 pm
Trong Ðại kinh Giáo giới La Hầu La. Đức Phật nói : Này Rahula, thế nào là hỏa giới ? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hỏa giới ?   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười ba.
04.05.11 2:18 am
Này Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười hai.
02.05.11 12:44 pm
Trong Ðại kinh Giáo giới La Hầu La. Đức Phật nói : Này Rahula, thế nào là phong giới ?.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười một.
02.05.11 9:43 am
Trong Ðại kinh Giáo giới La Hầu La. Đức Phật nói : Này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như nước, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại.
  Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần mười.
02.05.11 12:06 am
Khi phiền não (Kaṣāyā) được hiểu như là nguồn gốc của Tham, Sân, Si, và được coi là gốc rễ đau khổ của con người theo tinh thần Phật học. Trong Ðại kinh Giáo giới La Hầu La. Đức Phật nói : Này Rahula, thế nào là thủy giới ? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần chín.
28.04.11 11:24 am
Nếu biết làm thế nào đủ cho bản thân mình để có một đời sống giản dị, thanh cao và an toàn, đó chính là biết cách hoán chuyễn Tham, Sân, Si, trở thành Chân, Thiện, Mỹ.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần tám.
28.04.11 1:28 am
Thuật ngữ Kaṣāyā, कषाय, qua ý nghĩa suy tàn, phân rã, giảm dần, dơ bẩn, ô trọc, trong thời Ngũ trược theo cái nhìn của Phật học, đã nói lên sự đa dạng của nó trong mặt Văn học Phật giáo cũng như Văn hóa nói chung.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần bảy.
27.04.11 2:15 am
Qua kinh nghiệm cuộc sống và sự chúng nghiệm tâm linh trên cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc, dựa vào hoàn cảnh, căn tánh và mục đích hướng đến cuộc sống khác nhau của chúng sanh, Đức Phật đã nói :" Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn, Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra."   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78