Vài lời giới thiệu về ý nghĩa ngày Phật đản phần mười ba
18.05.11 10:40 am
Thuật ngữ सेना , senā : đường kẽ, giáo, tên lửa, quân đội, đội hình quân đội trong trận chiến. प्रहरण , praharaṇa : Đánh, thổi, tấn công, trận chiến, quân đội , tên lửa. Trong câu : Namo bhagavate dṛḍha sura senā praharaṇa rāyāya tathāgata arhate samyak sambuddhayā. Chú Thủ Lăng nghiêm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần mười hai
18.05.11 10:37 am
Thuật ngữ सुर , sura có nhiều nghĩa được biết như sau : Thượng đế, Thần linh, Sura cũng đồng nghĩa với chữ Deva. सेना , senā : đường kẽ, giáo, tên lửa, quân đội, đội hình quân đội trong trận chiến. Trong câu : Namo bhagavate dṛḍha sura senā praharaṇa rāyāya tathāgata arhate samyak sambuddhayā. Chú Thủ Lăng nghiêm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần mười một
18.05.11 10:19 am
Thuật ngữ दृढ , Dṛḍhā có nhiều nghĩa được biết như sau : Đóng lại, cố định vững chắc, bền, cứng, khó phá vỡ, kiên cố, mạnh. Trong câu : Namo bhagavate dṛḍha sura senā praharaṇa rāyāya tathāgata arhate samyak sambuddhayā. Chú Thủ Lăng Nghiêm   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần mười
17.05.11 1:05 pm
Trong kinh điển của đạo Phật, những từ : Bhagavat, Bhagavan, Bhagavān, Bhagavatī, Bhagavate, Bhagavati, Bhagavatām… trong bảng biến thân từ của của Bhagavat, भगवत्,, là những thuật ngữ được dùng làm danh xưng cung kính của mình đối Đức Phật Thích Ca và các chư Phật.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần chín
16.05.11 12:07 pm
Kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật quả thực, là Ngài đã dựng đứng lại những gì bị quăng bỏ, bị quên lãng, trong khả năng trí giác thẩm thấu thật tánh của các pháp nhân sinh vũ trụ, sẳn có ở mỗi người.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần tám
16.05.11 11:19 am
Chiều sâu ý nghĩa của những hình ảnh nói về công đức cha mẹ qua nhiều yếu tố diễn đạt trong kinh Phật, là sự nhắc nhỡ mà Ðức Phật muốn đề cập đến các bổn phận của những người con, phải hết lòng hiếu dưỡng cha mẹ, mới xứng đáng là người con hiếu thảo.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần bảy
16.05.11 1:25 am
Không ai sinh ra đời lại không có mẹ có cha, nhưng vẫn có những người chưa bao giờ có dịp được gọi một tiếng cha hay tiếng mẹ, dù chỉ một lần trong cuộc đời. Hình ảnh cha mẹ đã được Đức Phật nhiều lần tôn kính và đề cao trong những lời thuyết pháp của Ngài.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần sáu
16.05.11 1:21 am
Động từ căn √budh nhóm một (√बुध्), có nghĩa : tự đánh thức, tự tỉnh thức, xem, tìm hiểu, khám phá, nhận thức, cảm nhận, hiểu biết, hiểu, quan sát, suy nghĩ, tập trung, khơi dậy, phục hồi, làm cho hiểu, nhớ, tiết lộ, thông báo, thông tin, tư vấn, khuyên bảo, suy nghĩ đứng đắn, cố gắng tìm hiểu.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần năm
16.05.11 12:56 am
Thái tử Siddharta Gautama là người sáng lập ra đạo Phật, khoản 2500 năm về trước, Ngài được sanh ra tại vườn Lumbini, gần thành phố Kapilavastu, danh hiệu của Ngài là Phật đà...   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa ngày lễ Phật đản phần bốn
15.05.11 9:58 pm
Mahāmāyā, Mahāprajāpatī Gautamī là hai chị em, con của thủ lãnh bộ tộc Koliya. Khi trưởng thành, hai chị em đều cùng về làm vợ của thủ lãnh bộ tộc Sakya là Suddhodana.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78