Diệu Âm cũng là một tên mà người đặt cho Ngài Văn Thù  Sư Lợi. Phần hai của phần diễn nghĩa chú Văn Thù  Sư Lợi
08.06.11 12:59 am
Diệu Âm là "Người với tiếng nói êm dịu", mà Văn-thù Bồ Tát thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và học thuyết của Trung quán tông. Văn-thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa về ý nghĩa của câu chú Văn Thù Sư Lợi trong phạn ngữ của TS Huệ Dân
08.06.11 12:15 am
Diễn nghĩa về ý nghĩa của câu chú Văn Thù Sư Lợi trong phạn ngữ : Namah samanta buddhānām. He he Kumāraka vimukti pathasthita smara smara pratijñā svāhā của TS Huệ Dân

  Đọc tiếp ...
Câu  ॐ  मणि  पद्मे  हूँ  | Oṃ maṇi padme huṃ, trong thi ca Việt Nam
07.06.11 10:48 pm
Câu ॐ मणि पद्मे हूँ | Oṃ maṇi padme huṃ, trong thi ca Việt Nam qua cái nhìn của Thầy Minh Đức.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần mười
05.06.11 9:03 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần mười   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần chín
05.06.11 8:56 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần chín   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần tám
05.06.11 8:53 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần tám   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần bảy
05.06.11 8:40 pm
मणि, maṇi có những nghĩa được biết như sau : Đá quý, bảo ngọc, ngọc trai, qui đầu dương vật, âm vật.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần sáu
05.06.11 8:34 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần sáu. Biểu tượng của chữ OM là ॐ   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần năm
05.06.11 8:29 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần năm   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần bốn
05.06.11 8:26 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần bốn   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79