Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy.  Diễn nghĩa phần bốn của Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn
08.06.11 9:36 am
Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.   Đọc tiếp ...
Thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân,Chân Như, Đại Nhật Như Lai. Pháp thân phạn ngữ gọi là dharmakāya. Diễn nghĩa phần 3 của Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn
08.06.11 9:26 am
Thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân, Chân Như, Đại Nhật Như Lai. Pháp thân phạn ngữ gọi là dharmakāya và đồng nghĩa của nó là vajrakāya. Dharmakāya chữ ghép từ chữ dharma và kāya. धर्म, dharma có gốc từ chữ धर्मन् , dharman và thân từ dharman được ghép từ động từ căn √ धृ dhṛ và thân kép -man.   Đọc tiếp ...
Diệu Âm cũng là một tên mà người đặt cho Ngài Văn Thù  Sư Lợi. Phần hai của phần diễn nghĩa chú Văn Thù  Sư Lợi
08.06.11 12:59 am
Diệu Âm là "Người với tiếng nói êm dịu", mà Văn-thù Bồ Tát thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa và học thuyết của Trung quán tông. Văn-thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa về ý nghĩa của câu chú Văn Thù Sư Lợi trong phạn ngữ của TS Huệ Dân
08.06.11 12:15 am
Diễn nghĩa về ý nghĩa của câu chú Văn Thù Sư Lợi trong phạn ngữ : Namah samanta buddhānām. He he Kumāraka vimukti pathasthita smara smara pratijñā svāhā của TS Huệ Dân

  Đọc tiếp ...
Câu  ॐ  मणि  पद्मे  हूँ  | Oṃ maṇi padme huṃ, trong thi ca Việt Nam
07.06.11 10:48 pm
Câu ॐ मणि पद्मे हूँ | Oṃ maṇi padme huṃ, trong thi ca Việt Nam qua cái nhìn của Thầy Minh Đức.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần mười
05.06.11 9:03 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần mười   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần chín
05.06.11 8:56 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần chín   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần tám
05.06.11 8:53 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần tám   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần bảy
05.06.11 8:40 pm
मणि, maṇi có những nghĩa được biết như sau : Đá quý, bảo ngọc, ngọc trai, qui đầu dương vật, âm vật.   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần sáu
05.06.11 8:34 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần sáu. Biểu tượng của chữ OM là ॐ   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78