Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 12
14.06.11 12:27 pm
Trong quá trình tham gia chuyển đổi âm tiết, lặp đi lặp lại từ cuối cùng của một dòng ở đầu bên cạnh, và hoán vị khác...   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 11
14.06.11 12:23 pm
संधा saṃdhā_1 là biến thể của sandhā và sandhā được ghép từ chữ sam và thân kép -dhā_1. संधा saṃdhā_1 là động từ thuộc nhóm 3, và nó có những nghĩa như sau : Hợp lại, kết lại, gom lại, nối lại với nhau, đặt để, gắn, tự hòa hợp, tự kết thân với.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 10
14.06.11 12:15 pm
क्रम krama có gốc từ chữ kram và nó có những nghĩa được biết như sau : Bước, bước chân, bước khởi hành, cách xử sự, cách đối xử, thứ tự, tiếp nối liên tiếp, phương pháp tụng niệm bằng cách lặp lại từng chữ đứng trước trong câu xong rồi, tiếp tục đọc chữ kế tiếp.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 9 . सह (sahá) hay सह (Saha),  लोक , loka,  धातु  dhātu  = Thế giới ta bà hay thường gặp trong kinh Phật Việt ngữ
13.06.11 9:23 pm
सह (sahá) hay सह (Saha), लोक , loka, धातु dhātu là cụm từ dùng để diễn đạt cho một thế giới vật chất, nằm giữa trời và đất, mà con người đang sinh sống và phải luôn chịu đựng tất cả buồn, khổ, đau đớn, phiền não, sợ hãi… ở những mức độ khác nhau, tùy theo nghiệp riêng của mỗi người.   Đọc tiếp ...
Pháp thân và Ứng thân Phật trong Thi Ca Việt Nam qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân
13.06.11 2:45 pm
Pháp thân và Ứng thân Phật trong Thi Ca Việt Nam, qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 8. Pháp thân, Báo thân, Ứng thân tuy nói là ba thân, nhưng thật là chỉ có một.
12.06.11 6:52 pm
Báo thân và Pháp Thân đã có sẳn trong mỗi người, và Ứng thân là phương tiện dành cho mọi người đi vào cách sống bằng trí tuệ soi chiếu, để chính mình tự tìm ra những cái thiện sẳn có bên trong, mà xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, cũng như cho người, qua kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật.   Đọc tiếp ...
Do sự đa dạng trong đường tu của Đức Phật trước kia đã hành, mà người ta đã diễn đạt thuật ngữ Nirmāṇakāya, bằng những ngôn từ khác nhau trong việc học Phật. Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 7.
11.06.11 1:11 am
Nirmāṇakāya trong Kinh Phật Việt Nam, thường thấy những danh từ như : Ứng thân Như lai, Ứng hóa thân, Ứng hoá pháp thân… Ứng thân Phật thường được hiểu như : Hóa thân hay hiện thân của Đức Phật được tạo ra trong thời gian và không gian, để ứng vào căn cơ của chúng sanh bằng nhân cách và tùy thuộc vào căn cơ hoàn cảnh thích hợp với của mỗi người mà giáo hóa.   Đọc tiếp ...
Mười danh hiệu Phật
10.06.11 8:01 am
Mười danh hiệu Phật qua thơ   Đọc tiếp ...
Báo thân Phật cũng là niềm hạnh phúc, là sự giải thoát  dành cho những ai biết nỗ lực vươn tới, qua sự thực nghiệm bằng năng lực của chính mình. Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 6.
09.06.11 11:35 am
Dù cho thân tướng của Đức Phật được quan niệm như một người thường hay bậc thánh siêu nhiên, thì sự kính ngưỡng, lòng thành tín của con người đối với Ngài không thay đổi. Bởi vì ai ai cũng thấy được rằng giá trị của đức Phật không phải ở thân tướng, mà ở trong sự giải thoát do giáo lý của Ngài chỉ dạy.   Đọc tiếp ...
Báo thân phạn ngữ gọi là saṃbhogakāya. Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ Tát mà hoá hiện cho thấy. Diễn nghĩa Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn phần 5
08.06.11 12:24 pm
Báo thân phạn ngữ gọi là saṃbhogakāya. Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ Tát mà hoá hiện cho thấy. Báo Thân là cái Thân Viên Mãn cùng khắp Pháp giới.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78