Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa Phần 04
16.07.11 3:52 pm
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa Phần 04, trích trong tập thi ca Văn Học Phật giáo Việt Nam của Thầy Minh Đức   Đọc tiếp ...
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa Phần 3, trích trong tập thi ca Văn Học Phật giáo Việt Nam của Thầy Minh Đức
15.07.11 7:48 pm
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa, trích trong tập thi ca Văn Học Phật giáo Việt Nam của Thầy Minh Đức Phần 03   Đọc tiếp ...
Trả lời thư cho đọc giả của TS Huệ Dân
14.07.11 1:35 am
Xin chân thành cám ơn những cánh thư góp ý của qúy bạn cũng như quý Bậc học giả, Tăng,Ni, xa gần khắp nơi trên thế giới.   Đọc tiếp ...
12.07.11 12:07 am
Trong suốt bốn mươi lăm năm hoằng pháp, Đức Phật đã sống trong rừng rất. Do đó cuộc đời Đức Phật gắn bó với cỏ cây hầu như không rời...   Đọc tiếp ...
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa; Trích trong tập thi ca Văn Học Phật giáo Việt Nam của Thầy Minh Đức
11.07.11 11:19 pm
Trường ca chiếc áo cà sa là những dòng thi ca được viết trong những đêm dài của Thầy Minh Đức, qua phần diễn nghĩa phạn ngữ trong bài Ý nghĩa về thuật ngữ कषाय, kaṣāya và chiếc áo mang tên này của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Cây có lá hẹp hình quả tim với đầu chót dài và những lá mới non có màu hồng, mang biểu tượng tỉnh thức đã hơn 2500 năm phần 6
11.07.11 1:29 am
Người giác ngộ hoàn toàn trong lịch sử là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là người sáng lập ra đạo Phật hay đạo giác ngộ. Giác ngộ ( 覺悟 ) là thuật ngữ dùng để chỉ sự hiểu biết được cái nhất thể của khách thể và chủ thể trong thế giới nhị nguyên, và biết phải làm sao để thoát khỏi thế giới này bằng đỉnh cao của Trí tuệ.   Đọc tiếp ...
Cây có lá hẹp hình quả tim với đầu chót dài và những lá mới non có màu hồng, mang biểu tượng tỉnh thức đã hơn 2500 năm phần 5
11.07.11 1:20 am
Biết thân này giả. Biết tâm sanh diệt giả trong sự biến hóa vô thường của sự vật, bằng chánh niệm qua quá trình tu tập, là hiểu ra được (Ngộ, 悟) cái yếu tính của sự vật như thế là như thế.   Đọc tiếp ...
Cây có lá hẹp hình quả tim với đầu chót dài và những lá mới non có màu hồng, mang biểu tượng tỉnh thức đã hơn 2500 năm phần 4
10.07.11 5:43 pm
Biết thân giả, tâm sanh diệt giả, đó cũng là Giác. Nếu nhìn sự vật đúng với con mắt thức tỉnh thì kinh Phật nói rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ hết. Đây cũng là hình thức của Giác   Đọc tiếp ...
Cây có lá hẹp hình quả tim với đầu chót dài và những lá mới non có màu hồng, mang biểu tượng tỉnh thức đã hơn 2500 năm phần 3
10.07.11 2:57 pm
Ý thức và cảm nhận được mọi sự thay đổi của thân thể, chính là sự khai triển khả năng tỉnh thức thường trực, cũng được hiểu như là Giác.Trong ý nghĩa giản dị của chữ Giác là sự tỉnh thức thường trực để giúp con người định hướng rõ ràng hơn trong cách làm việc cũng như cách sống hàng ngày.   Đọc tiếp ...
Cây có lá hẹp hình quả tim với đầu chót dài và những lá mới non có màu hồng, mang biểu tượng tỉnh thức đã hơn 2500 năm phần 2
09.07.11 11:54 am
Cây Ficus religiosa được xem là một cây linh thiêng của Ấn giáo. Qua 49 ngày thiền định dưới gốc cây này, mà Thái tử Siddhartha đã ngộ đạo và trở thành một vị Phật lịch sử của nhân loại, được biết cho tới ngày hôm nay.
Qua việc hoàn toàn giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và để tưởng nhớ đến cây đã che chở cho Ngài trong những ngày nắng mưa, cho nên người ta mới đặt tên cho nó là cây Bồ đề.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78