Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không? Một câu hỏi còn rất nhiều khía cạnh, cần có sự thay đổi trong nề nếp sinh hoạt  và thực hành Phật học đúng theo ý nghĩa của Đức Phật đã dạy lúc ban đầu
20.07.11 12:37 pm
"Ta là Phật đã thành", là một chứng minh cho sự đạt được Giác Ngộ của Thái tử Sĩ Đạt Ta, khi Ngài đã tìm ra được chân lý dưới cội cây Bồ Đề.
"Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật", là một khích lệ lớn lao, không phân biệt; giai cấp, màu sắc, giới tính, tuổi tác, trình độ học thức… dành cho tất cả những ai thích sống và tự rèn luyện cái khả năng thành Phật của chính mình, như Thái tử Sĩ Đạt Ta đã làm.
  Đọc tiếp ...
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa Phần 05
19.07.11 9:59 am
Thi Ca Chiếc Áo Cà Sa Phần 05   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 18
17.07.11 2:37 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 18   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 17
17.07.11 2:33 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 17   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 16
17.07.11 2:28 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 16   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 15
17.07.11 2:11 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 15   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 14
17.07.11 2:06 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 14   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 13
17.07.11 2:03 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 13   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 12
17.07.11 2:00 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 12   Đọc tiếp ...
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 11
17.07.11 1:56 pm
Vài lời giới thiệu về ý nghĩa của chữ : मन्त्र, Mantra, Việt dịch là Thần Chú phần 11   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78