Văn hóa Phật
06.08.11 1:50 am
Văn hóa Phật là cái trọng tâm toàn diện bao la được thấy : Một là Tất cả và Tất cả là Một, mà Pháp giới duyên khởi có nói rất rõ từng chi tiết. Văn hóa Phật không phải là một vật phẩm bất biến, mà là một quá trình tương tác giữa những lời dạy của Đức Phật và người đang đi tìm đạo hay đang tu đạo của Ngài, thông qua ngôn ngữ trong sự kiến tạo xã hội của con người, luôn luôn biến chuyển theo luật nhân quả, sinh ra và diệt đi, không ngừng.   Đọc tiếp ...
Quy Sơn Cảnh Sách  ( tiếp theo )
04.08.11 11:00 pm
Quy Sơn Cảnh Sách ( tiếp theo )   Đọc tiếp ...
Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không? Phần 06
30.07.11 6:43 pm
Lời của Đức Phật Thích Ca nói là những cách sống thiết thực hiện tại, mang lại hạnh phúc, an lạc cho cuộc sống của mỗi người. Đức Phật Thích Ca cho thấy, người biết học Phật phải nhận ra con đường mà Ngài đã đi và đã đến. Đây là điều, mà bất kỳ một người tu tại gia, xuất gia, nam hay nữ nào, biết và thực hành theo Ngài, thì họ đều có quyền thành Phật, và cũng nên nhớ rằng : Tu Phật để thành Phật như Thái tử Tất Đạt Đa đã làm, chớ không phải là tu Phật để làm tôi tớ cho Phật.   Đọc tiếp ...
MÙA BÁO HIẾU NĂM TÂN-MÃO 2011
29.07.11 8:00 am
Nhân dịp mùa Báo Hiếu Vu Lan tháng 7 năm Tân-Mão 2011, chúng tôi gởi sớ Cầu an Phụ Mẫu hiện tiền tăng long phúc thọ, gia đạo được yên vui hạnh phúc và Cầu Siêu Cữu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Gia Tiên nhiều đời được tiêu diêu nơi chân cảnh. Danh sách như sau   Đọc tiếp ...
Mùa Vu-Lan Báo-hiếu
29.07.11 7:57 am
Công dưỡng dục thâm ân, nghĩa sanh thành của cha mẹ quả thật như núi cao, như mạch nguồn bất tận, ca dao Việt-nam   Đọc tiếp ...
Quy-Sơn Cảnh-Sách  1
29.07.11 7:54 am
Quy-Sơn Cảnh-Sách 1   Đọc tiếp ...
Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không? Phần 05
27.07.11 12:45 am
Sự giác ngộ của Đức Phật không phải chỉ để giác ngộ mà là để hướng dẫn chúng sanh đạt đến cảnh giới an lạc. Tất nhiên không phải ai cũng đạt đến mục đích này một cách dễ dàng. Tất cả đều phụ thuộc vào sự nổ lực học Phật và sự tự rèn luyện của mỗi người.   Đọc tiếp ...
Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không? Phần 04
25.07.11 11:58 am
Trong kinh Trường A hàm có kể, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nhìn thấy những hoa sen hoặc đã có nụ, hoặc gần nở, hoặc nở tròn, Ngài liền nói: "Tất cả hoa sen nở ra tròn trịa thơm tho, đều phát xuất từ bùn sình hôi hám." Ðiều này cho thấy rằng, Đức Phật đã nhìn thấy lẽ thật và chỉ dạy lẽ thật, chớ không đánh lừa hay mê mị người.   Đọc tiếp ...
Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không? Phần 03
22.07.11 9:56 am
"Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật", đó là tính nhân bản, tính bình đẳng, tính vô ngã và tính từ bi của Đức Phật để lại cho những ai thích tu tập giác ngộ và giải thoát giống như Ngài.   Đọc tiếp ...
Những người nữ xuất gia tu Phật có chứng được Thánh quả không?  Phần 02
21.07.11 11:00 am
"Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật", là câu người ta thường nghe nói, nhưng trên thực tế có bao nhiêu người dám tìm hiểu cái khả năng thành Phật sẳn có của mình và thực hành nó một cách nghiêm túc?   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78