Những câu chú tiếng Phạn hay thường nghe và ý nghĩa của nó theo tinh thần Phật học . Ngũ Bộ Chú . T. Minh Đức thi hóa
11.11.15 10:47 pm
Những câu chú tiếng Phạn hay thường nghe và ý nghĩa của nó theo tinh thần Phật học trích trong Tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Mẹ. . . Mẹ vẫn còn đây ( cảm tác năm 2000 lúc mẹ quá vãng ở quê nhà )
10.11.15 11:37 am
Mẹ. . . Mẹ vẫn còn đây. . .
Rời quê lúc còn thơ dại
Vài lần về thăm quê ngoại tan tành
Từ sông rạch hàng dừa xanh
Con gọi mẹ, mẹ nhìn quanh mừng thầm
Chiếc áo dài nâu bạc thâm
. . .   Đọc tiếp ...
Mẹ ơi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 11:08 am
Mẹ ơi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 11:01 am
Mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Tình mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:59 am
Tình mẹ | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Nếu ngày mai khi anh nhắm mắt | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:47 am
Nếu ngày mai khi anh nhắm mắt | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Tiễn người đi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
09.11.15 10:44 am
Tiễn người đi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Từ Bi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào
08.11.15 11:42 am
Từ Bi | Nhạc và lời của Thì thầm qua tiếng hát Thì thào   Đọc tiếp ...
Thầy T. Minh Đức thi hóa Bạch y Chơn ngôn qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân
02.11.15 12:36 am
Kính lễ Phật Pháp Tăng già
Thành tâm phụng thỉnh Phật Bà Quán Âm
Vị Bồ tát là ấm thân
Thành Bồ tát lớn cõi nhân hữu tình . . . .   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 3.
27.10.15 11:12 pm
Diễn nghĩa Bạch y chân ngôn trong tiếng Phạn (Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân) phần 3.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78