Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法) hay Hoằng Pháp, Phạn ngữ gọi là dharma pracāra tham khảo cho vui.
18.03.12 2:27 pm
Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法) hay Hoằng Pháp, Phạn ngữ gọi là dharma pracāra tham khảo cho vui.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ Pháp  法 trong nhà Phật tham khảo cho vui.
12.03.12 4:44 am
Thuật ngữ Pháp (Dharma hay Dhamma) có rất nhiều nghĩa dùng khác nhau trong các tôn giáo Ấn Độ, nhưng dùng trong Phật học theo ý nghĩa "Phật pháp" hay những lời dạy của Đức Phật nói , thì có thể tóm tắt lại qua câu của Ngài hay nói : "Nầy chư Tỳ kheo, bây giờ cũng như trước đây, Như Lai chỉ dạy về Khổ và Con đường Diệt khổ".   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ Phất 弗 qua các dạng hình khác nhau của nó, tham khảo cho vui.
04.03.12 10:37 pm
Theo những hình vẽ của chữ Phất 弗, hai thanh đứng tượng trưng cho hai điều gì đó và nhờ sợi dây ở giữa trói buộc, để làm cho nó thẳng. Hình như đây là hàm ý mang nghĩa: Giữ thăng bằng ngay thẳng để tránh sự sai lệch hay sai lầm.   Đọc tiếp ...
Vài  dòng giới thiệu các chữ Việt qua Chữ và Âm của Hán Việt hay Trung Hoa tham khảo cho vui. Hôm nay đã có phần sáu cập nhật
21.02.12 12:25 pm
Vài dòng giới thiệu các chữ Việt qua Chữ và Âm của Hán Việt hay Trung Hoa tham khảo cho vui. Xem trong bảng PDF, Hôm nay đã có phần sáu cập nhật   Đọc tiếp ...
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM
19.02.12 5:42 pm
MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM   Đọc tiếp ...
Phần hai của các chữ Việt qua Chữ và Âm của Hán Việt hay Trung Hoa tham khảo cho vui.
18.02.12 1:53 pm
Qua những cách dùng và ý nghĩa của chữ 越 đã có trong các sách vở hay báo chí của Trung Hoa cũng như Việt Nam. Tuy cách phát âm khác nhau và chữ viết cũng không giống nhau, giữa Chữ Việt xưa và chữ Quốc ngữ, nhưng chữ Việt này...   Đọc tiếp ...
Vài  dòng giới thiệu các chữ Việt qua Chữ và Âm của Hán Việt hay Trung Hoa tham khảo cho vui.
16.02.12 7:35 pm
Những câu nói hàng ngày của tiếng Việt, thường hay nghe những chữ Ngày càng hay Càng như : Càng đọc thấy càng hay. Càng ăn thấy càng ngon. Càng uống càng khát thêm. Càng học thấy càng ngu. Càng đến càng… Trong tiếng Hán Việt hay tiếng Trung Hoa, những chữ này của tiếng Việt được thay thế bằng những chữ như sau: 越来越 (yuè lái yuè).   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ Phật trong Phạn ngữ .
11.02.12 9:04 pm
Người ta thường đặt câu hỏi : " Phật là gì? Đạo Phật là gì? Phật giáo là gì? Một triết lý? Một tôn giáo?".   Đọc tiếp ...
Trước khi xem tiếp phần này. Xin vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây
04.02.12 7:42 pm
Trước khi xem tiếp phần này. Xin vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây: What is the first person singular in English? Trong tiếng Anh đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít là?   Đọc tiếp ...
Ăn, Nói, Gói, Mở, bốn chữ bình dị, dễ đọc, dễ nhớ, dễ nghe, dễ viết, dễ hiểu, dễ thực hành, dễ quên, nhưng dễ học lại,
30.01.12 11:28 pm
Giá trị cốt lõi của bốn chữ bình dị đã kể trên được xem là nền tảng cho mọi hoạt động gắn liền với một đời người và có thể dùng nó rất dễ dàng chỉ cần thêm một chữ Học ở đằng trước của từng chữ.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78