Giao tiếp thi hóa qua điệp khúc 14 chữ đầu câu :
05.05.12 1:00 pm
Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi cho mình thì mất đạo nghĩa.   Đọc tiếp ...
Vui lạ thường
05.05.12 12:57 pm
Vui lạ thường   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa những câu còn lại tiếp theo hai phần trước trong bài kệ 1 của Kinh Pháp Cú.
03.05.12 11:09 pm
Phần tìm hiểu câu Manasā ce paduṭṭhena qua các từ vựng của nó:   Đọc tiếp ...
Đạo hạnh thi hóa qua điệp khúc 22 chữ đầu câu :
03.05.12 10:57 pm
Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.   Đọc tiếp ...
Tâm Tánh thi hóa qua điệp khúc 20 chữ đầu câu
30.04.12 4:05 am
Cứu xét Tâm Tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.   Đọc tiếp ...
Thân thể thi hóa qua điệp khúc 18 chữ đầu câu
30.04.12 3:59 am
Nghĩ về thân thể thì đừng mong không bệnh khổ, không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.   Đọc tiếp ...
Thiên thừa thi hóa qua điệp khúc 60 chữ đầu
24.04.12 3:13 pm
Thiên thừa qua thập thiện nghiệp : Thân nghiệp : Sát sanh, du đạo, tà dâm. Khẩu nghiệp : Vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý nghiệp : Tham-sân-si. Hành mười nghiệp lành : không-không-không-không-mà-mà-mà-mà-mà-mà-nên-nên-nên-nên hành mười nghiệp lành là nền tản vào hàng thánh chúng không xa.   Đọc tiếp ...
Chương trình tiếng Anh thực dụng đang thực hiện và có một số bài đã cập nhật
20.04.12 10:44 pm
Nhiều bài học viết theo các chủ đề khác nhau sẽ giúp bạn có một số kiến thức văn phạm vững chắc, một số từ vựng phong phú, một cách phát âm chuẩn, một cách nói mạch lạc trong việc giao tiếp thông thường trong cuộc sống. Học tiếng Anh là sự đầu tư bằng thời gian vào bản thân và đòi hỏi nhiều cố gắng riêng của chính mình.   Đọc tiếp ...
Nhân thừa thi hóa qua 42 chữ đầu
20.04.12 4:05 pm
Đạo phật là đạo nhân bản, là người Phật tử hãy sống an vui hướng về Phật Pháp Tăng và sống thật với năm điều răn căn bản là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu nên hành.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ Ratna của Phạn ngữ theo nghĩa: Đá quý hay châu báu của lãnh vực kim hoàn và hàm ý Viên ngọc hay Bảo vật dùng trong tinh thần Phật học, tham khảo cho vui. TS Huệ Dân.
08.04.12 7:24 pm
Ngày xưa, từ lúc người ta biết dùng những loại đá đẹp để làm đồ trang sức cho mình hay để biểu trưng cho sự giàu có của cá nhân, thì bất kỳ những loại khoáng vật nào trong thiên nhiên, có những nét đặc thù duy nhất vuợt qua tất cả các tiêu chuẩn của những loại đã có trong lãnh vực kim hoàn, được gọi là đá quý hay châu báu, Phạn ngữ gọi là Ratna, viết theo IAST thành mẩu chữ devanāgarī : रत्न.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79