Nhân thừa thi hóa qua 42 chữ đầu
20.04.12 4:05 pm
Đạo phật là đạo nhân bản, là người Phật tử hãy sống an vui hướng về Phật Pháp Tăng và sống thật với năm điều răn căn bản là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu nên hành.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ Ratna của Phạn ngữ theo nghĩa: Đá quý hay châu báu của lãnh vực kim hoàn và hàm ý Viên ngọc hay Bảo vật dùng trong tinh thần Phật học, tham khảo cho vui. TS Huệ Dân.
08.04.12 7:24 pm
Ngày xưa, từ lúc người ta biết dùng những loại đá đẹp để làm đồ trang sức cho mình hay để biểu trưng cho sự giàu có của cá nhân, thì bất kỳ những loại khoáng vật nào trong thiên nhiên, có những nét đặc thù duy nhất vuợt qua tất cả các tiêu chuẩn của những loại đã có trong lãnh vực kim hoàn, được gọi là đá quý hay châu báu, Phạn ngữ gọi là Ratna, viết theo IAST thành mẩu chữ devanāgarī : रत्न.   Đọc tiếp ...
Thơ và họa Đường hoa vẫy gọi
07.04.12 3:18 pm
Thơ và họa Đường hoa vẫy gọi   Đọc tiếp ...
Nội-dung và xuất-xứ về Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa :
07.04.12 3:17 pm
Kinh Pháp-Hoa do Ngài Cưu-Ma-La-Thập ( Kumarajiva ) dịch từ Phạn ra Hán. Đại-Chánh Đại-Tạng-kinh số 262 . Kinh chia làm 7 quyển , gồm 28 phẩm sau :   Đọc tiếp ...
Hoằng pháp thi hóa qua 38 chữ đầu
01.04.12 12:03 pm
Hoằng dương Phật pháp là đưa đạo vào đời bằng phương pháp thực tiễn qua giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, thập nhị nhân duyên, lục độ, kết thành nền tảng cơ bản hậu lai. . .
  Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về chữ  संघ  saṃgha dùng trong nhà Như Lai, tham khảo cho vui.
31.03.12 9:25 pm
Thời Đức Phật, Tăng già là tiếng dùng để chỉ cho những tu sĩ không phân biệt nam nữ hay những người cư sĩ vấn thân vào đời tu học, để giúp mọi người cùng nhau tu dưỡng, vui hưởng an lành, bằng lòng "Từ Bi" và Trí tuệ, như Đức Phật đã làm...   Đọc tiếp ...
 Quy Sơn Cảnh Sách thi hóa phần 2
25.03.12 10:10 pm
Quy Sơn Cảnh Sách thi hóa phần 2   Đọc tiếp ...
Thơ và họa 1
25.03.12 10:09 pm
Núi mây cây cỏ lặng im
Dừng chân đứng lại con tim phập phồng
Núi mờ mây phủ trên dòng
Không gian cô tịch trong lòng nhất như.
  Đọc tiếp ...
Hoằng pháp là một đóa hoa trí tuệ của Như Lai để thức tỉnh con người vượt khỏi những khúc quanh co trong thế giới nội tâm đang đối mặt với giông tố của cuộc đời.
25.03.12 9:54 pm
Nếu chữ Đạo được xem là cái ở bên ngoài của con người và chữ Phật là cái khai ngộ cho tất cả chúng sanh nằm ở bên trong của họ. Thì Hoằng pháp sẽ là yếu tố kết hợp mang lại sự phong phú giúp cho Tâm, thấy, biết, nhận định, được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống, bằng nhiều cách biết sống về đạo đức qua những cái nhìn khác nhau trong việc thờ phụng Đức Phật mỗi ngày.   Đọc tiếp ...
Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法) hay Hoằng Pháp, Phạn ngữ gọi là dharma pracāra tham khảo cho vui. Phần hai
19.03.12 11:33 am
Nếu Ánh sáng được xem như là Trí tuệ và Bóng tối được dùng làm nghĩa cho Vô minh trong tinh thần Phật học, thì hãy thử nghiệm xem những lời của Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo như sau: “Trí tuệ là chiếc thuyền kiên cố chở ta ra khỏi biển sanh lão bịnh tử; cũng là ngọn đèn chói sáng xua tan vô minh hắc ám, là liều thuốc chữa bịnh tham sân si, là chiếc búa chặt đứt phiền não. Vậy các ngươi phải văn huệ, tư huệ, tu huệ và hành trì tinh tấn để tự tăng trưởng trí tuệ”.
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78