Ngày Phật đản sanh theo tiếng Phạn gọi là: वैशाख vaiśākha, बुध् जयन्ती buddha jayantī, बुध्  पूर्णिमा buddha poornima…
25.04.13 9:32 pm
Ngày Phật đản sanh theo tiếng Phạn gọi là: वैशाख vaiśākha, बुध् जयन्ती buddha jayantī, बुध् पूर्णिमा buddha poornima…Nhân dịp mùa trăng rằm tháng tư trong lịch sử Phật học, dưới ánh trăng rằm này tìm hiểu về nguồn gốc của giấc mộng kỳ diệu của महाप्रजापती mahāprajāpatī.   Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hóa
25.04.13 5:56 pm
Chú Đại Bi thi hóa phần 3 ( Phan văn – Âm Phạn Hán - Việt hóa )

33 – Cala Cala
Đà ra đà ra
Chuyển tâm thường tịnh ngay khi
34 – Mama Vamara
Ma ma phạt ma ra
Xa lìa ô nhiễm khi đi đứng nằm
. . .   Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hóa
25.04.13 11:48 am
Chú Đại Bi thi hóa phần 2 ( Phạn văn - âm Phạn Hán - Việt hóa )

17 – Vasattva Namo Vaga
Tát bà tát đa na ma bà dà
Tạo thành định hướng bình an
18- Mavadudhu – Tadyatha
Ma phạt đạt đậu. Đát thiệt tha
Chứng minh bài kệ an ban lời rằng :
  Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hoá
25.04.13 10:09 am
Chú Đại Bi T. Minh Đức thi hoá qua phần diễn nghĩa của Ts Huệ Dân
( Phạn văn - Âm Phạn Hán - Việt hoá )

1 - Namo Ratna Trayaya
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Quy y Phật Pháp Tăng già
2 - Namah Arya
Nam mô a rị da
Thành tâm phụng thỉnh Phật bà Quán âm
. . .   Đọc tiếp ...
Xuất xứ và nội dung Kinh Thủ Lăng Nghiêm
21.04.13 11:00 pm
Xuất xứ và nội dung Kinh Thủ Lăng Nghiêm ( Surangama-sutra )

Kinh gồm 2 quyển do Ngài Cưu Ma La Thập ( Kumarajiva ) dịch từ Phạn sang Hán. Chánh đại tạng kinh số 642.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm nầy là được gọi tắc từ : Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh ( Surangamasamadhi – sutra ). Kinh giải nghĩ tường tận những điều cốt yếu của thiền pháp.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (3):
21.04.13 9:46 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (3):भगवानाह- तत्किं मन्यसे सुभूते अपि नु अर्हत एवं भवति-मया अर्हत्त्वं प्राप्तमिति ?   Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (2):
21.04.13 9:31 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán ( अर्हत्त्वं arhattvaṁ) qua kinh Kim cang (2): bhagavānāha- takiṁ manyase subhūte api nu arhata evaṁ bhavati-mayā arhattvaṁ prāptamiti ?   Đọc tiếp ...
Xuất xứ và nội dung Kinh Kim Cang
21.04.13 12:36 am
Kinh gồm 1 quyển do ngài Cưu Ma La Thập ( Kumarajiva ) dịch từ Phạn sang Hán. Chánh đại tạng kinh số 235.
  Đọc tiếp ...
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán
20.04.13 4:21 pm
Ý nghĩa của A La Hán (अर्हत arhata, अर्हत् arhat ) và sự đắc thành A La Hán qua đoạn kinh kim cang: bhagavānāha- takiṁ manyase subhūte api nu arhata evaṁ bhavati-mayā arhattvaṁ prāptamiti ?   Đọc tiếp ...
Năm đệ Lăng Nghiêm
18.04.13 8:36 pm
Năm đệ Chú Lăng Nghiêm. T. Minh Đức thi hoá qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân

Đệ Nhất phần 1 ( Phạn văn- âm Phạn hán- Việt hoá )

1 – Namo satata / sugataya / arhate / samyak sambuddhasya.
- Nam mô tát đát tha
Quay về bản thể sơ khai
- Tô gìa đa gia
Như lai khả kính không sai chút nào
- A ra ha đế
Xứng danh phước trí may sau
- Tam niệu tam bồ đà toả
Pháp lành toả chiếu thanh tao tròn đầy
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78