T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân . Phần 1
09.08.16 7:43 am
Phật giảng Kinh Di Đà ( 1 )

Nước Xá Vệ một thời khi ấy
A Nan nghe Phật dạy kinh nầy
Trong vườn Kỳ Cấp đủ đầy
Nghìn hai năm chục các thầy Tỳ kheo.   Đọc tiếp ...
Tập làm thơ Cẩm Đào       Tập làm thơ Cẩm Đào
08.08.16 7:24 am
Tâm

Khai bút tân niên lời chúc phúc
Cầu an thịnh vượng lộc tài vươn
Sống trung thực tâm tịnh lòng thanh thản
Ác nhơn tâm, thao thức suốt đêm dài. . .   Đọc tiếp ...
Tập làm thơ Cẩm Dào      Tập làm thơ Cẩm Đào
07.08.16 2:31 am
Vô thường.

Trần gian là bể khổ đau
Khi thương sợ mất, khi yêu điên cuồng
Giàu nghèo cách biệt cao sang
Người giàu cho tốt, người nghèo tham lam . . .   Đọc tiếp ...
Thi hoa bai 1
08.05.16 2:00 am
Bài 1: Đạo Phật

Đạo Phật bắt nguồn từ Thái Tử Tất Đạt Ta, sau khi xuất gia tu
khổ hạnh, thiền quán bốn mươi chín ngày dưới cội Bồ Đề Giác ngộ thành Phật
  Đọc tiếp ...
Xuân | Nhạc và lời của Thì thào
31.01.16 3:11 pm
Xuân | Nhạc và lời của Thì thào   Đọc tiếp ...
Tựa Chú Lăng Nghiêm do thầy Thích Minh Đức thi hoá 2015
15.12.15 5:50 pm
Tựa Chú Lăng Nghiêm do thầy Thích Minh Đức thi hoá 2015   Đọc tiếp ...
Bạch  Y Thần Chú do Thầy Minh Đức thi hoá 2015
15.12.15 5:48 pm
Bạch Y Thần Chú do Thầy Minh Đức thi hoá 2015   Đọc tiếp ...
Lời hay ý đẹp sưu tầm và chuyển ngữ
11.12.15 12:17 pm
Không lấy bậy, tay thơm,
Không làm bậy, thân thơm,
Không nói bậy, miệng thơm,
Không nghĩ bậy, tâm thơm
Mme Lê Thị Thông sưu tầm và chuyển ngữ


  Đọc tiếp ...
Sống -sống- sống
10.12.15 5:22 pm
Sống Sống Sống

Sống không giận, không hờn không oán trách,
Sống mĩm cười với thử thách chông gai,
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai,
Sống an nhàn với những người chung sống,

  Đọc tiếp ...
सहस्रावर्तनामधारणी  | Sahasrāvartanāmadhāraṇī | Thiên chuyển Quán Thế Âm chân ngôn. Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân.
15.11.15 1:07 pm
सहस्रावर्तनामधारणी | Sahasrāvartanāmadhāraṇī | Thiên chuyển Quán Thế Âm chân ngôn. Trích trong Tinh Hoa Phật học TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78