Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 4
02.05.13 9:31 pm
तद्यथा ॐ अमृतोद् भवे | adyathā om amṛtod bhave | Đa tha già đa dạ Đa địa dạ tha Án A di rị đô bà tỳ |   Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 3
02.05.13 9:13 pm
तद्यथा ॐ अमृतोद् भवे | adyathā om amṛtod bhave | Đa tha già đa dạ Đa địa dạ tha Án A di rị đô bà tỳ |   Đọc tiếp ...
Kệ tắm Phật
29.04.13 7:19 pm
Chủ lễ xướng :

Chí tâm đảnh lễ Lâm tì ni viên vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

Pháp ngữ :

Cữu long phún thủy mộc dục kim thân
Thiên thượng thiên hạ độc vi tôn
Thất bộ bảo liên sanh
Oai đức quang minh pháp giới vĩnh triêm ân.
  Đọc tiếp ...
Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú
29.04.13 12:28 am
Chú Vãng Sanh T. Minh Đức thi hóa
Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú ( Rút ngắn : Chú Vãng Sanh )
Phạn : Sukhàvàti Vyùha Dharani : ( Sanh tâm về cõi Tịnh Lạc )

Sukhàvàti Vyùha Dharani
Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú : Phạn - Phạm Hán -Phạn Việt - Việt hóa

1 – Namo Amitàbhàya
Nam mô a di đa bà dạ
Nam mô a mi ta ba gia
Cúi đầu đảnh lễ Phật Dà
  Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn |  hay Vãng sanh  tịnh độ thần chú | 2
28.04.13 7:45 pm
namo amitābhāya tathāgatāya | tadyathā om amṛtod bhave | amṛta siddham bhave | amṛta vikrānte | amṛta vikrānta | gāmini gagana kīrta kare svāhā ||. 2   Đọc tiếp ...
सुखावती   व्यूह    धरणी  | sukhāvatī  vyūha  dharaṇī  |  Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn
28.04.13 7:12 pm
सुखावती व्यूह धरणी | sukhāvatī vyūha dharaṇī |
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | नमो अमिताभाय तथागताय | तद्यथा ॐ अमृतोद् भवे | अमृत सिद्धम् भवे | अमृत विक्रान्ते भवे | अमृत विक्रान्ते | अमृत विक्रान्त | गामिनि गगन कीर्त करे स्वाहा ॥.
  Đọc tiếp ...
Chú Tắm Phật
27.04.13 5:04 am
Câu chú tắm Phật
Om muni muni mahamuni sakyamuni Svaha
Án mâu ni, mâu ni, ma ha- mâu ni, sa ky da- mâu ni, ta bà ha
( Phạn văn – âm Phạn việt- Việt hóa )
  Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hóa
27.04.13 12:38 am
Chú Đại Bi Thi hóa phần 5 ( Phạn văn – Âm Phạn Hán - Việt hoa )

67 – svaha
Ta bà ha
Hoàn toàn viên mãn không ngờ
68 – Cakra Asiddhaya
Giả kiết ra a tất đà dạ
Bánh xe pháp chuyển sang bờ sạch trong
. . .   Đọc tiếp ...
शाक्यमुनि मन्त्र śākyamuni mantra là câu chú ca tụng danh hiệu của một con người đã vượt qua các dòng thánh trí và cũng được biết như là một vị A La Hán đầu tiên đã trở thành một vị Phật trong lịch sử Phật học
27.04.13 12:06 am
Vài dòng tham khảo vui nhân dịp ngày Phật đản sanh (tiếng Phạn: वैशाख vaiśākha, बुध् जयन्ती buddhajayantī, बुध् पूर्णिमा buddha poornima) trong câu chú ca tụng danh hiệu của một con người đã vượt qua các dòng thánh trí và cũng được biết như là một vị A La Hán đầu tiên đã trở thành một vị Phật trong lịch sử Phật học qua tên gọi सिद्धार्थ गौतम बुद्ध Siddhārtha Gautama Buddha.   Đọc tiếp ...
Chú Đại Bi thi hóa
26.04.13 12:01 am
Chú Đại Bi thi hóa phần 4 ( Phạn văn – Âm Phạn Hán - Việt hóa )

49 – Narakindi
Na ra cẩn trì
Một mầu thanh tịnh oai linh
50 – Dhrsnina
Địa ri sắt ni na
Phát tâm Bồ tát quả tình từ đây
. . .   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78