Ba mươi bảy phẩm trợ đạo được biết qua các tự điển quốc tế tham khảo cho vui.
14.05.13 10:29 pm
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo được biết qua các tự điển quốc tế tham khảo cho vui.
Tiếng Phạn viết theo mẫu devanāgarī (देवनागर) và theo phiên âm la tinh :
सप्तत्रिंशद्बोधिपाक्षिकधर्म saptatriṁśadbodhipākṣikadharma.
  Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà Chân ngôn | 9
12.05.13 8:22 pm
nhiên đây là phần tóm lược cuả ba chữ Chánh cho dễ nhớ:
Chánh ngữ trong tiếng Phạn gọi là samyag-vāk và viết theo mẫu devanāgarī: सम्यग् - वाक् hay सम्यग्वाक् là cách viết theo nguyên tắc nối âm của chữ Phạn.
  Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | 8
11.05.13 9:10 pm
Trong cuộc sống hàng ngày, những mối quan hệ của con người đối với con người, và con người đối với thiên nhiên, đều dựa trên các nguyên tắc, qua những hình thức khác nhau để tạo thành một tiến trình sinh hoạt của xã hội trong nhiều lãnh vực. Do đó mỗi quan niệm về, những khía cạnh khác nhau trong tiến trình sinh hoạt này, đều dựa vào các luân lý đạo đức nhân bản của con người mà giải thích.   Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 7
10.05.13 8:40 pm
Thử thách lớn lao trong cuộc sống của con người, là tìm được sự sống tương đối bình an và thư thản trong mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu cuộc sống quá phẳng lặng và thật bình yên, thì những gì mang đến sự lo lắng cho con người, không còn là một triết lý của cuộc sống.   Đọc tiếp ...
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 6
10.05.13 11:09 am
Hướng về miền đất phúc lạc A Di Đà chân ngôn | hay Vãng sanh tịnh độ thần chú | 6   Đọc tiếp ...
शाक्यमुनि मन्त्र śākyamuni mantra  qua mẫu chữ tất đàm
10.05.13 12:05 am
शाक्यमुनि मन्त्र śākyamuni mantra qua mẫu chữ tất đàm   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 13
09.05.13 9:49 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 13   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 12
09.05.13 9:46 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 12   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 11
09.05.13 9:44 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 11   Đọc tiếp ...
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 10
09.05.13 9:42 pm
Dựa trên phiên bản của Nalinaksha Dutt: Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā (Đại phẩm bát nhã kinh). Calcutta năm 1934 (Calcutta Oriental Series, 28). = PSP1. Phần 10   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78