Mỗi lần xuất hiện bất ngờ của Ông Bụt trong các truyện cổ tích đã nói lên được nhiều điều. Nhưng thực ra ông Bụt là ai?
26.08.13 1:05 pm
Mỗi lần xuất hiện bất ngờ của Ông Bụt trong các truyện cổ tích đã nói lên được nhiều điều. Nhưng thực ra ông Bụt là ai?   Đọc tiếp ...
Đức Phật Taṇhaṅkara trong biên niên Phật bằng Việt Ngữ qua tiếng Pāḷi và tiếng Phạn
24.08.13 12:21 pm
Học Phật là chuyện chung để chia sẽ với những ai thích tìm hiểu về chữ Phật và thích sống theo các Ngài. Ngày xưa Đức Phật dùng đôi chân trần của Ngài đi từ làng này sang phố kia để cứu độ chúng sanh qua những lời nói mang hữu ích cho nhân loại. Ngày nay chúng ta được may mắn hơn là không đi như Ngài, nhưng chúng ta cũng có thể làm theo những bước đi của Ngài qua những trang web khác nhau, trong tinh thần mượn và học những gì Ngài đã dạy và sau đó trả lại cho Ngài.   Đọc tiếp ...
KÍNH VÍẾNG : Hoa Thuong Thich Minh Tam Vien Chu Chua Khanh Anh Vien Tich luu Xa Loi Trang Ket Tinh
22.08.13 12:08 pm
KÍNH VIẾNG

Hòa cùng Tăng chúng năm châu
Thượng đăng chủ tịch hàng đầu Âu Châu
Thích làm chùa lớn đứng đầu
Minh Tâm tỏa sáng từ lâu vẫn còn
Tâm thành hành xử sắc son
Viện chủ dân chủ bảo toàn Việt nam

  Đọc tiếp ...
“ Sống chưa am, Chết rồi biết gì để nói ”
11.08.13 8:08 pm
Vậy giải quyết thỏa đáng vấn đề này thế nào mà một khi được thân người xem như quý báo bậc nhất trong thiên hạ dù dưới dạng thức hạ đẳng đến thượng đẳng trên quả cầu này: Thỏa đáng làm sao được một khi: “ Sống chưa am. Chết rồi biết gì để nói ”.
  Đọc tiếp ...
Những đối từ: Giữa đạo và đời cần cẩn mật và suy tư chính chắn sẽ đem lại chúng ta an lạc và hạnh phúc
04.08.13 12:30 am
Nhưng khổ nổi tất cả chúng ta còn thở và sống đây : Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ đang bao quanh bởi những đối từ trên, nên chọn bên này hoặc bên kia, chọn bên nào chăng đi nữa một khi khởi tâm là lúc đã và dang tác nghiệp do Thân Khẩu Ý gây ra tạo nghiệp Lành hay nghiệp Ác.
  Đọc tiếp ...
Who was Taṇhaṅkara Buddha ?
30.07.13 10:23 pm
The name of the "first Buddha" as revealed by Siddhartha Gautama, was Taṇhaṅkara and people pay homage to him as the great hero in the Pāli chanting like following here : तण्हङ्करो महावीरो | Taṇhaṅkaro mahāvīro | Taṇhaṅkaro is the great hero.   Đọc tiếp ...
Lễ An Cư - Lễ Tự Tứ - Cúng Dường ( Preta : cảm xúc, tư tuởng vận hành trong trạng thái thèm khát khổ đau ).
29.07.13 5:59 am
“ Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt
Sợ chúng ma cướp giựt của bà
Cơm chưa đưa tới miệng đà
Hóa thành than lửa ăn mà đặng đâu “
  Đọc tiếp ...
Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā  | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali).
22.07.13 9:55 pm
Aṭṭhavīsatitathāgatavandanā | अट्ठवीसतितथागतवन्दना | Homage to the Twenty Eight Buddhas (in Pali). Thầy Minh Đức đang dịch và thi hóa.   Đọc tiếp ...
Who understands who Buddha was. Who will change the life of anyone who begins to understand Buddha.
21.07.13 7:24 pm
Come, discover the path to enlightenment sitting under the Bodhi Tree of Siddhārtha Gautama Buddha at the age of thirty-five.   Đọc tiếp ...
Learn foreign languages by the Buddha 's words.
13.07.13 1:24 pm
Learning a new foreign language is never easy but there are several reasons to learn a foreign language in general. Learning another language is the key to open one's mind to the world in multiple ways around the globe.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79