Kinh Di Đà – Vãng sanh về Tịnh độ
08.09.13 1:14 pm
Niềm Tin kiên cố vững chảy. Nguyện lực mạnh mẽ kiên trì và hành trì có hiệu quả như chí nguyện, nếu như nghe nhiều băng giảng, dự nhiều khóa huân tu Phật thất cũng nên cẩn trọng chính ngữ, trì tụng danh hiệu Phật phải Nhất Tâm Niệm Phật rõ ràng.
  Đọc tiếp ...
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh chuyển pháp luân).Tiếng Pāḷi (पाऌइ) viết theo mẩu Devanāgarī (देवनागरी). TS Huệ Dân.
06.09.13 10:01 pm
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh chuyển pháp luân).Tiếng Pāḷi (पाऌइ) viết theo mẩu Devanāgarī (देवनागरी). TS Huệ Dân.
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về Tết Trung Thu và những truyền thuyết của Ánh Trăng Rằm xứ Việt. TS Huệ Dân.
06.09.13 2:04 pm
Uống trà, ngắm trăng, thưởng hoa và ngâm thơ là một thú thanh tao của những ai thích yêu Trà, Trăng, Hoa và Thơ. Uống một tách trà, ăn một miếng bánh trung thu dưới ánh trăng rằm tháng tám, có lẽ đây là một hình ảnh giúp cho người ta nhớ lại những ký ức tuổi thơ của mình đã có một thời đã từng trông đợi được đón Tết Trung Thu.   Đọc tiếp ...
धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो | Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).
03.09.13 11:00 pm
धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो | Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).   Đọc tiếp ...
Śhūrangama dhāraṇī Phạn ngữ viết theo mẩu Devanāgarī và La tinh. TS Huệ Dân.Phẩm bốn và năm
03.09.13 10:12 am
Shurangama ; स्हुरन्गम, Śhūrangama ; श्हूरन्गम , Śūraṃgama ; शूरंगम, Śūraṅgama ; शूरङ्गम, là những chữ phạn phiên âm theo la tinh hoá nhưng đều mang cùng nghĩa như nhau.   Đọc tiếp ...
Shūrangama mantra  स्हूरन्गम  मन्त्र  hay  Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
02.09.13 10:52 am
Shūrangama mantra स्हूरन्गम मन्त्र hay Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
Phạn ngữ viết theo mẩu Devanāgarī và La tinh. TS Huệ Dân. Phẫm hai và ba
  Đọc tiếp ...
Shūrangama mantra  स्हूरन्गम  मन्त्र  hay  Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
31.08.13 5:25 pm
Shūrangama mantra स्हूरन्गम मन्त्र hay Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र   Đọc tiếp ...
Gia đình Phật tử Họ Hàng Thị Thuận
31.08.13 11:11 am
Gia đình Phật tử họ Hàng Thị Thuận


Gia phong họ Nguyễn sơ khai
Đình làng ghi tạc ai ai kính vì
Phật đâu tâm đó lo chi
Tử sinh dòng chảy đạo tình Từ bi
Họ Hàng bà mãi ra đi
Hàng dòng tâm đạo khả thi hành trì
Thị oai một thuở nhất nhì
Thuận hòa hiếu thảo ai bì được chăng
  Đọc tiếp ...
Đức Phật Medhaṅkara (मेधङ्कर बुद्ध) là ai?
30.08.13 9:59 am
Medhaṅkara Buddha (मेधङ्कर बुद्ध) là tên của vị Phật thứ hai được trình bày trong biên niên Phật.Medhaṅkara là một nhà tu khổ hạnh luôn mang tinh thần vui vẻ trong những việc làm công đức và mang khát vọng bằng lời nguyện trở thành Phật để cứu độ chúng sinh. Đức Phật Medhaṅkara cùng kiếp với Đức Phật Dīpankara (Nhiên Ðăng).   Đọc tiếp ...
Hiếu thảo và tình Nghĩa chan hòa trong cuộc sống, giúp cho con người được thành Nhân.
27.08.13 1:04 pm
Nếu Tín ngưỡng dân gian được xem như là một trong những yếu tố của văn hóa tinh thần, thì tục thờ cúng tổ tiên hình như đã trở thành một Đạo.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79