Vài dòng tham khảo bốn chữ Bát Nhã Tâm Kinh qua bốn chữ : प्रज्ञा  पारमिता  हॄदय  सूत्रं  |  Prajñā Pāramitā Hṝdaya Sūtraṃ trong Phạn ngữ . TS Huệ Dân.
09.09.13 1:55 pm
Kể từ khi Ánh sáng giác ngộ và Tuệ trí siêu việt của đức Phật bừng lên dưới gốc cây Bồ Đề, thì Bát nhã tâm kinh bốn chữ được phiên âm hay dịch ra từ bốn chữ Phạn này Prajñā pāramitā hṝdaya sūtraṃ, được xem là một trong những bài kinh khai thị vi diệu của Đức Phật đã để lại cho người con Phật và dành cho những ai thích khám phá ra con đường giải thoát, từ một kinh nghiệm thực chứng của Ngài, một vị Phật đã tự mình giác ngộ.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo Đức Phật Saraṇaṃkara qua những câu tiếng Pāḷi và tiếng Phạn. TS Huệ Dân.
08.09.13 5:10 pm
Vài dòng tham khảo Đức Phật Saraṇaṃkara qua những câu tiếng Pāḷi và tiếng Phạn. TS Huệ Dân. सरणङ्करं मुनिं वन्दे | Saraṇaṅkaraṃ muniṃ vande | Tôi đảnh lễ Saraṇaṅkara, Bậc Trí giả.   Đọc tiếp ...
Kinh Di Đà – Vãng sanh về Tịnh độ
08.09.13 1:14 pm
Niềm Tin kiên cố vững chảy. Nguyện lực mạnh mẽ kiên trì và hành trì có hiệu quả như chí nguyện, nếu như nghe nhiều băng giảng, dự nhiều khóa huân tu Phật thất cũng nên cẩn trọng chính ngữ, trì tụng danh hiệu Phật phải Nhất Tâm Niệm Phật rõ ràng.
  Đọc tiếp ...
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh chuyển pháp luân).Tiếng Pāḷi (पाऌइ) viết theo mẩu Devanāgarī (देवनागरी). TS Huệ Dân.
06.09.13 10:01 pm
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh chuyển pháp luân).Tiếng Pāḷi (पाऌइ) viết theo mẩu Devanāgarī (देवनागरी). TS Huệ Dân.
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo về Tết Trung Thu và những truyền thuyết của Ánh Trăng Rằm xứ Việt. TS Huệ Dân.
06.09.13 2:04 pm
Uống trà, ngắm trăng, thưởng hoa và ngâm thơ là một thú thanh tao của những ai thích yêu Trà, Trăng, Hoa và Thơ. Uống một tách trà, ăn một miếng bánh trung thu dưới ánh trăng rằm tháng tám, có lẽ đây là một hình ảnh giúp cho người ta nhớ lại những ký ức tuổi thơ của mình đã có một thời đã từng trông đợi được đón Tết Trung Thu.   Đọc tiếp ...
धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो | Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).
03.09.13 11:00 pm
धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तारम्भो | Dhammacakkappavattanasuttārambho (Sơ lược về Kinh chuyển pháp luân).   Đọc tiếp ...
Śhūrangama dhāraṇī Phạn ngữ viết theo mẩu Devanāgarī và La tinh. TS Huệ Dân.Phẩm bốn và năm
03.09.13 10:12 am
Shurangama ; स्हुरन्गम, Śhūrangama ; श्हूरन्गम , Śūraṃgama ; शूरंगम, Śūraṅgama ; शूरङ्गम, là những chữ phạn phiên âm theo la tinh hoá nhưng đều mang cùng nghĩa như nhau.   Đọc tiếp ...
Shūrangama mantra  स्हूरन्गम  मन्त्र  hay  Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
02.09.13 10:52 am
Shūrangama mantra स्हूरन्गम मन्त्र hay Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
Phạn ngữ viết theo mẩu Devanāgarī và La tinh. TS Huệ Dân. Phẫm hai và ba
  Đọc tiếp ...
Shūrangama mantra  स्हूरन्गम  मन्त्र  hay  Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र
31.08.13 5:25 pm
Shūrangama mantra स्हूरन्गम मन्त्र hay Sūrangama mantra सूरन्गम मन्त्र   Đọc tiếp ...
Gia đình Phật tử Họ Hàng Thị Thuận
31.08.13 11:11 am
Gia đình Phật tử họ Hàng Thị Thuận


Gia phong họ Nguyễn sơ khai
Đình làng ghi tạc ai ai kính vì
Phật đâu tâm đó lo chi
Tử sinh dòng chảy đạo tình Từ bi
Họ Hàng bà mãi ra đi
Hàng dòng tâm đạo khả thi hành trì
Thị oai một thuở nhất nhì
Thuận hòa hiếu thảo ai bì được chăng
  Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78