Samyaksaṃkalpaḥ | सम्यक्संकल्पः | Chánh tư duy (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.
14.08.14 11:18 pm
Samyaksaṃkalpaḥ | सम्यक्संकल्पः | Chánh tư duy (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.Chánh tư duy là gì? qua lời của Đức Phật nói trong bài Bát Chánh đạo (Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः) được ghi lại bằng tiếng Phạn   Đọc tiếp ...
Samyagdṛṣṭiḥ | सम्यग्दृष्टिः | Chánh kiến (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân tiếp theo phần từ vựng ba.
13.08.14 9:27 pm
Samyagdṛṣṭiḥ | सम्यग्दृष्टिः | Chánh kiến (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân tiếp theo phần từ vựng ba.   Đọc tiếp ...
Samyagdṛṣṭiḥ | सम्यग्दृष्टिः | Chánh kiến (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân tiếp theo phần từ vựng hai.
12.08.14 10:45 pm
Samyagdṛṣṭiḥ | सम्यग्दृष्टिः | Chánh kiến (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân tiếp theo phần từ vựng hai.   Đọc tiếp ...
Thấy đúng hay Hiểu biết đúng thật như thế của thực tại trong cuộc sống của con người, qua phần khởi đầu của Bát Chánh Đạo là gì?
10.08.14 6:28 pm
Trong Phật học có lẽ không có chữ nào, không cần phải hiểu một cách phân biệt rõ ràng, khi người ta đọc hay học hoặc muốn biết về chúng.Đây có phải là sự đòi hỏi của người ta, khi họ muốn thấy và biết đúng như sự thật về một sự kiện của đạo lý để nhận thức về nó? Như vậy, Thấy đúng hay Hiểu biết đúng thật như thế của thực tại trong cuộc sống của con người, qua phần khởi đầu của Bát Chánh Đạo là gì? Có phải là cái Thấy đúng hay Hiểu biết đúng thật như thế của thực tại trong cuộc sống mà tự chính mình cảm nhận ra, mà không qua sự ảnh hưởng của người khác?.   Đọc tiếp ...
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo tiếp theo phần từ vựng ba
10.08.14 3:53 pm
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) tiếp theo phần từ vựng ba. Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo tiếp theo phần từ vựng hai
10.08.14 12:52 pm
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) tiếp theo phần từ vựng hai. Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo
07.08.14 8:30 pm
Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः | Bát chánh đạo (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) phần một. Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.   Đọc tiếp ...
Bát Chánh Đạo
07.08.14 2:04 am
Bởi có Chánh kiến nên mới co Tà kiến. Tính thể nhị nguyên ( hai cực đoan ) này tạo thế cực điển Tà kiến vẫn còn duy trì và sót lại ít Chánh kiến, nói khác đi cực điểm của Chánh kiến vẫn còn duy trì và sót lại chút Tà kiến   Đọc tiếp ...
Cuộc sống đôi khi cũng thật đáng buồn bởi vì một lý do riêng nào đó!
06.08.14 11:09 pm
Cuộc sống đôi khi cũng thật đáng buồn bởi vì một lý do riêng nào đó! nhưng cái thật đáng buồn nhất trong đời, chính là cái tự mình phải lập đi lập lại nhiều lần hai chữ "hối tiếc", khi đang đối mặt với những gì mình đã để thoát ra khỏi tầm tay.   Đọc tiếp ...
Các thánh qủa Phật là những năng lực đã có sẳn bên trong mỗi người, chỉ cần rèn luyện và trau dồi một cách nghiêm túc
03.08.14 9:19 pm
Bất cứ xã hội nào muốn phát triển và tồn tại lâu dài, thì phải cần có những con người hoàn hảo về ý thức đạo đức cá nhân để làm nền tảng căn bản.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79