Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn
06.01.17 6:07 am
Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn   Đọc tiếp ...
Tục truyền đây là loài Hoa Vô Ưu nơi Đức Phật Đản Sinh
05.01.17 12:27 am
Đây là loài hoa Vô Ưu nơi Đức Phật Đản Sinh hằng năm vẫn nở rộ như dạo nào.   Đọc tiếp ...
Lòng bàn chân đức Phật chạm khắc dưới tảng đá
30.12.16 12:11 am
Lòng bàn chân Đức Phật. Xin hãy đừng mê tín Nhìn lòng bàn chân Đức Phât   Đọc tiếp ...
Hai mặt cuộc đời khắc ghi
29.12.16 11:27 pm
Hai mặt cuộc đời Sung sướng có 9 chữ cái thì gian truân cũng thế. Hanh phúc có 8 chữ. . .
  Đọc tiếp ...
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
25.08.16 12:42 am
Quy y Tam Bảo
Kính lễ Phật Pháp Tăng Già
Quy y Tam Bảo là nhà Như Lai
Năm điều ngũ giới sơ khai
Nguyện không giết hại khuyên ai tu hành   Đọc tiếp ...
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
13.08.16 9:26 am
KÍnh tặng Thầy, cậu Thạch, và các anh chi đọc bài thơ Cẩm Đào đặt cho mùa Vu Lan năm nay
Mùa Vu Lan
Trăng Rằm tháng Bảy vu lan
Bông hồng cài áo hân hoan đón chào
  Đọc tiếp ...
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân .  Phần 5
13.08.16 8:50 am
Phật giảng Kinh Di Đà (5 )

Nếu mà tính thời gian từ trước
Mười kiếp rồi đã được trôi qua
Từ Ngài Đức Phật Di Đà
Viên thành chánh quả liên đài ngự lên   Đọc tiếp ...
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân . Phần 4
12.08.16 7:37 am
Phật giảng Kinh Di Đà (4 )

Nghe chim hót sinh lòng niệm Phật
Niệm Pháp rồi cất tiếng niệm Tăng
Xá Lợi Phất có phải chăng
Chim vì tội báo mới hằng sinh ra   Đọc tiếp ...
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân .  Phần 3
11.08.16 9:37 am
Phật giảng Kinh Di Đà (3 )

Sen vàng lộng lẫy loe ánh vàng
Sen đỏ loe ánh đỏ huy hoàng
Sen xanh mát dịu tuyệt trần
Sen trắng trắng tinh, trong ngần ngát hương   Đọc tiếp ...
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân .  Phần 2
10.08.16 5:45 am
Phật giảng kinh Di Đà ( 2 )

Có một Ngài Chánh Giác không hai
Biểu trưng Phật hiệu Ngài Thích Ca
Biệt danh hiệu Phật A Di Đà
Ngài đang thuyết pháp Di Đà khai tâm   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78