Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 6
31.08.14 9:17 pm
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 6   Đọc tiếp ...
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 5
31.08.14 8:57 pm
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 5   Đọc tiếp ...
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 4
28.08.14 8:58 pm
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 4   Đọc tiếp ...
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 3
28.08.14 8:53 pm
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 3   Đọc tiếp ...
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 2
28.08.14 8:50 pm
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không? Phần 2   Đọc tiếp ...
Chữ Tâm trong đời sống và chữ Tâm trong nhà Phật có gì lạ không?
24.08.14 10:10 pm
Suy xét về ý nghĩa của cuộc sống chính mình không phải là chủ đề mới lạ, bởi vì đây là quy luật đầu tiên, tự nhiên, được bắt đầu hiện thực từ trong bản thân của cuộc sống con người đối với con người.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh  Hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần từ vựng tiếng Phạn.
23.08.14 12:13 am
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः |
Jānāmi dharmaṃ na ca me pravṛttiḥ jānāmya dharmaṃ na ca me nivṛttiḥ |
Mình biết cái gì tốt, tuy nhiên không làm. Mình biết cái gì không tốt, tuy nhiên lại hay làm.
Có Phải là do Tâm không? Như vậy Tâm là gì ?
  Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh  Hoa Phật học của TS Huệ Dân)
19.08.14 8:27 pm
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân)   Đọc tiếp ...
Samyagvāk katamā? | सम्यग्वाक्   कतमा ?  Chánh ngữ là gì?  (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân. Phần hai
17.08.14 12:40 pm
Samyagvāk katamā? | सम्यग्वाक् कतमा ? Chánh ngữ là gì? (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân. Phần hai   Đọc tiếp ...
Samyagvāk katamā? | सम्यग्वाक्   कतमा ?  Chánh ngữ là gì?  (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân.
17.08.14 12:20 pm
Samyagvāk katamā? | सम्यग्वाक् कतमा ? Chánh ngữ là gì? (tiếng Phạn âm la tinh hóa viết theo mẩu Devanāgarī) trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân. Chánh ngữ là gì? qua lời của Đức Phật nói trong bài Bát Chánh đạo (Āryāṣṭāṅgamārgaḥ | आर्याष्टाङ्गमार्गः) được người ta ghi lại bằng tiếng Phạn   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78