Vài dòng tham khảo  सुखावती  व्यूह  धरणी  | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần 4
08.09.14 1:16 pm
Vài dòng tham khảo सुखावती व्यूह धरणी | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần 4   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo  सुखावती  व्यूह  धरणी  | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần 3
08.09.14 1:13 pm
Vài dòng tham khảo सुखावती व्यूह धरणी | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần 3   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo  सुखावती  व्यूह  धरणी  | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần2
08.09.14 1:04 pm
Vài dòng tham khảo सुखावती व्यूह धरणी | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân) Phần 2   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo  सुखावती  व्यूह  धरणी  | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân)
08.09.14 12:56 pm
Vài dòng tham khảo सुखावती व्यूह धरणी | sukhāvatī vyūha dharaṇī | Vãng sanh tịnh độ thần chú chân ngôn ( Trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân)   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu 4 tiếng Phạn
07.09.14 12:55 pm
Lăng mạ, Ngược đãi, Tranh hơn, Chiếm đoạt bất bình và Sân hận, Thù hằn, Ganh ghét, Trả thù, không cần dập tắt nữa, khi ý nghĩa và giá trị sống của bốn chữ: Từ, Bi, Hỷ, Xả, đã trở thành hơi thở, trong từng khoảnh khắc nhỏ của bất kỳ hành động nào mà mình đang làm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu 4
07.09.14 12:51 pm
Nếu bản thân đã được Phật tánh hóa không gián đoạn, thì sự hiểu biết và cảm nhận được những sự giá trị sâu xa của bốn chữ: Từ, Bi, Hỷ, Xả, để tẩy rửa, tinh luyện và nuôi lớn mình trong từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống, không còn cần phải tìm cách để so sánh cho mọi hành động lớn hay nhỏ đang làm hay sẽ làm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu ba tiếng Phạn
06.09.14 9:33 am
Lăng mạ, Ngược đãi, Tranh hơn, Chiếm đoạt bất bình và Sân hận, Thù hằn, Ganh ghét, Trả thù, chỉ được dừng lại, trừ khi người ta đã biết và đã thấm nhuần từng ý nghĩa, từng giá trị sống của bốn chữ: Từ, Bi, Hỷ, Xả trong từng khoảnh khắc nhỏ của bất kỳ hành động nào mà mình đang làm.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu Ba
06.09.14 9:27 am
Nếu việc Phật tánh hóa bản thân là một việc khó khăn, thì làm sao có thể hiểu biết và cảm nhận được những sự giá trị sâu xa của bốn chữ: Từ, Bi, Hỷ, Xả, để tẩy rửa, tinh luyện và nuôi lớn mình trong từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu số hai tiếng Phạn
02.09.14 6:36 pm
Việc hiểu rõ từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động của chính mình, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống đang có, là một điều hết sức quan trọng và rất cần thiết, không chỉ mang lại niềm vui hoan lạc và sự an bình cho đời sống bên trong của lòng mình, mà còn là cách tránh được nhiều điều lầm lỗi, nhỏ nhặt, bình thường, mà hầu như khó có ai tránh khỏi.   Đọc tiếp ...
Vài dòng tham khảo qua sự đối chiếu của những câu kinh thơ trong Kinh Pháp cú và Udānavarga bằng tiếng Pāḷi và tiếng Phạn ( Trích trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân). Câu số hai tiếng Pāḷi
02.09.14 6:22 pm
Trong cuộc sống của nhân loại, khả năng trở nên tốt hay trở thành xấu, luôn ẩn và hiện bên trong của con người và không có một chữ bất kỳ nào khác hơn để tìm hiểu về chúng. Đó là chữ Tâm.   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78