Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi bốn.
06.01.15 10:24 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi bốn.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi ba.
05.01.15 1:21 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi ba.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi hai.
05.01.15 9:25 am
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi hai.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mốt.
04.01.15 1:29 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mốt.
Phụ đề. T. Minh Đức thi hóa " Tứ chánh cần " trong kinh Di Đà
" Lỗi lầm đã phạm nên chừa
Tội nào chưa tới nên ngừa hôm nay
Tập làm điều thiện chưa hay
Tăng thêm điều thiện quý thay tấm lòng "   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi.
04.01.15 1:17 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần hai mươi.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười chín.
04.01.15 1:03 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười chín.
Pháp ngũ lực thuộc lào sáng tỏ
Học hỏi thêm cho rõ Ngũ căn
Nào là Thất Bồ Đề Phận
Cùng Bát Chánh Đạo, phải cần tinh thông   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười tám.
04.01.15 12:42 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười tám.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười bảy.
04.01.15 12:28 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười bảy.   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười sáu
26.12.14 6:24 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười sáu
Toàn vàng bạc bao quanh Lạc thành
Cùng xích châu mã não pha lê
Lưu ly rực rỡ bốn bề
Mặt ao sen nở xum xê sắc màu
Sen vàng lộng lẫy loe ánh vàng
Sen đỏ lóe ánh đỏ huy hoàng
Sen xanh mát diệu trong ngần
Sen trắng trắng tinh tinh thần ngát hương
Miền an lạc thân thương thế ấy
Tạo trang nghiêm khó thấy nơi nào
( T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 16-17-18 -19 -20- 21 " )   Đọc tiếp ...
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười lăm.
25.12.14 11:26 pm
Diễn nghĩa kinh A Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ (Trích trong Tinh Hoa Phật học, TS Huệ Dân) Phần mười lăm.
Ao hồ bằng bảy loài chất báu
Kết đan tám vẻ tuyệt vời xiết bao
Cát vàng óng ả lòng ao
Bờ đường lầu cát thanh tao vững bền
( T . Minh Đức thi hóa song thất lục bát " 15 " )   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78