Trở về
Chùa Phước Bình Đang Nổi Loạn
Wednesday, Jul 11, 2018 11:15 pm
 Kính thưa qúy Phật Tử

Đầu tiên chùa phước bình vẫn là chùa phước bình. điều thứ hai thư mời gởi cho phật tử không đúng luật bởi mọi khiếu nại hay thông tin của chùa phước bình không có chỗ để liên lạc như điện thoại hay hộp thơ điện tử. Xin chủ hội trả lời cho biết đừng hàm hồ trong thư mời cá nhân. Tất cả những thông tin cá nhân phật tử. chủ hội mới của chùa sen vàng nên không dùng được vì đó là thông tin cá nhân. Nên tôn trọng ở Pháp lâu ngày nên hiểu luật lệ của pháp và những thông tin cá nhân mà chủ hội gởi đến cho những ngưòi quen biết với của chùa phước bình không có quyền tự do thông luận 

Tất cả những thông tin cá nhân phật tử của chùa phước bình xin chủ hội của chùa hoa sen vàng mới thay tên từ chùa phước bình hãy tôn trọng những chi tiết địa chỉ cá nhân. Nếu không chúng tôi sẽ truy tố tới luật tự do nhân quyền và tiếng nói dân chủ.

QUYỀN TỰ DO CÁ NHÂN ĐƯỢC TÔN TRỌNG CÁ NHÂN Ở ĐÂU ?????? VÀ ĐỊA CHỈ PHẬT TỬ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỖ ĐỂ QUẢNG CÁO CỦA CHÙA SEN VÀNG. NẾU GIỎI HÃY QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI TUYỂN HÌNH. XEM NHƯ PHẬT HỌC VN LÀ MÓN ĐỒ ĐỂ LỢI DỤNG CHO CHỦ NGHĨA  CÁ NHÂN . XIN VUI LÒNG DỪNG CHÂN ĐỪNG VÌ LÒNG THAM MUỐN CÁ NHÂN HAY BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. ĐẠO PHẬT LÀ CỦA CHUNG PHẬT HỌC LÀ TIẾNG NÓI CHUNG CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬT TỬ. CÒN NHỮNG AI THÍCH LẠM DỤNG VĂN HOÁ PHẬT HỌC VN NÊN COI CHỪNG PHÁP LUẬT CHÍNH NGHĨA VẪN LÀ CHÍNH NGHĨA 

Mme VÕ THỊ TUYẾT MAI CẨN THÂN PHẬT HỌC LÀ CỦA CHUNG KHÔNG PHẢI CỦA BÀ ĐỪNG GỞI THƯ CÁ NHÂN THÔNG BÁO CHO TÔI CŨNG NHƯ MỌI NGƯỜI. LỊCH SỰ CÁ NHÂN TỐI THIỂU NÊN TÔN TRỌNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CHỔ ĐỂ QUẢNG CÁO CHO CHÙA HOA SEN VÀNG GÌ CỦA BÀ HẾT

MỌI LIÊN LẠC QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NÀY /  0983369157 HAY 0656847453

TS Huệ Dân 
Bài này đã đọc 17 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết