Trở về
MƯA
Wednesday, Sep 13, 2017 12:36 am
MƯA
 MƯA

Mưa rơi từng giọt nhớ thương
Mưa rơi từng hạt vấn vương tơ lòng
Rơi chi những giọt đắng lòng
Sầu vương thả bóng bềnh bồng nổi trôi

Mưa rơi từng hạt nỉ nôi
Mưa nghe nức nở mặn đôi môi gầy
Sầu rơi giọt vơi giọt đầy
Mưa chi cho mãnh trăng gầy hư hao

Mưa rơi từng giọt lao xao
Giọt thương giọt nhớ ngấm đau vết hằn
Mưa chi cho dấu in hằn
Khắc từng vết đắng nhẹ, dần ngấm sâu

Gieo chi những giọt mưa ngâu
Giọt sầu rơi hạt buông sầu miên man
Mưa sa lặng lẽ sầu mang
Nửa hạt vương vấn nửa tan bềnh bồng

Lãng Tử Văn Lang

Bài này đã đọc 137 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết