Trở về
TAN
Tuesday, Sep 12, 2017 8:19 am
TAN
 TÀN

Pha chi sắc lá uá vàng
Đợm màu hoen úa phai tàn phôi pha
Không gian chìm đẫm xót xa
Thời gian bao phủ phôi pha úa màu

Hè tan thay sắc đổi màu
Thu sang tô sắc pha màu vấn vương
Sắc vàng thu đợm nhớ thương
Nhớ thương thương nhớ quyện đương từng giờ

Thu mang chi một chữ chờ
Cho thơ thơ thẩn vật vờ tìm âm
Âm tình thơ họa từng âm
Âm thương âm nhớ ngàn năm vẫn chờ

Lãng Tử Văn Lang

Bài này đã đọc 124 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết