Trở về
Chữ Phật là cái tự tôi tu hành
Monday, Sep 11, 2017 9:00 pm
Chữ Phật là cái tự tôi tu hành
 BỐN QUÝ

TỪ BI HỶ XÃ trong mình
Là bốn thứ quý tự mình thực thi
Cần chi tìm Phật xa chi
TỪ BI HỶ XÃ Phật ghi hãy hành

Kinh Phật có chất đầy thành
Nếu không áp dụng biến thành giấy thôi
Tu hành không phải vì TÔI
Chữ Phật là cái tự tôi tu hành

Bài này đã đọc 149 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết