Trở về
CÓ, KHÔNG
Monday, Sep 11, 2017 8:57 pm
CÓ, KHÔNG
 CÓ, KHÔNG

CÓ, KHÔNG hai chữ vẫn còn
Chúng luôn đối lập vẹn tròn như nhau
Giữa KHÔNG và CÓ tương nhau
Sanh ra thuận nghịch đối nhau muôn đời

Hiểu rõ giữa sự tương giao
Có KHÔNG không CÓ đối nhau vô thường
Vô thường không nghĩa bất thường
Vốn vòng thay đổi bình thường đổi thay

Giữa KHÔNG và CÓ ở đây
Vẫn còn mấy chữ khá hay để tìm
Tin,Thấy, Biết, Hiểu, cách tìm
Một khi sáng tỏ KHÔNG tìm CÓ KHÔNG

Nhân sinh vốn chỉ là không
Tự sanh, tự diệt cũng không tự mình
Sanh, Bịnh , Lão, Tử tiến trình
Vòng quay thay đổi hình thành vô biên

CÓ, KHÔNG thay đổi triền miên
Đổi thay tiếp nối thường xuyên từng hồi
Sanh ra áo nghĩa luân hồi
Có KHÔNG không CÓ liên hồi đổi thay

CÓ, KHÔNG như bánh xe quay
Vừa còn, vừa mất vừa xoay trên đường
CÓ, KHÔNG vốn nghĩa vô thường
Vốn không bản thật bình thường đơn sơ

Chuyện gì cũng có nguyên cơ 
 Do nhân, duyên hợp tùy cơ hình thành
Nhờ KHÔNG mà CÓ định thành
Khi CÓ vắng bóng KHÔNG thành hiện thân

CÓ, KHÔNG là quả NHÂN, DUY ÊN
Một khi thấu hiểu TÂM yên thanh nhàn
CÓ, KHÔNG nhiều ý luận bàn
Tuy hai mà một có ngàn CÓ, KHÔNG

Bài này đã đọc 115 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết