Trở về
Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn
Friday, Jan 6, 2017 6:07 am
Chân dung bán thân Phật Thị Tịch Nhập Niết Bàn gọi tắc Nhập Niết Bàn
 Bán thân chân dung Phật Nhập Niết Bàn.

Diễn đạt bán thân chân dung Đức Phật Nhập Niết Bàn : Do nghệ nhân dầy công chạm khắc rất kỳ công theo từng văn hóa nghệ thuật của mỗi quốc gia đồng thời để nói rằng Ngài cũng là con người như chúng ta : Sanh lão bệnh tử nhưng từ Phật gọi là Nhập Niết Bàn, tạo dáng nghiên bên phải biểu trưng tùy thuận chúng sanh, khuông mặt và đôi mắt tươi mát tròn đầy biểu trưng trí tuệ rạng soi, miệng mĩm cười còn động trên đôi môi biểu trưng lòng từ bi vô hạn, nhìn chân dung Ngài nghĩ ngay lòng từ bi và trí tuệ như đôi bạn không ri nhau. Các bạn thoải mái chia s bình luận yêu thích bất cứ với dạng thức nào bạn và chúng tôi đã đang gieo hạt giống lành rồi đó. Không có gì phạm thưng và tội lỗi. Trang trọng kính mời các bạn và xin các ơn.
Bài này đã đọc 106 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết