Trở về
Tục truyền đây là loài Hoa Vô Ưu nơi Đức Phật Đản Sinh
Thursday, Jan 5, 2017 12:27 am
Tục truyền đây là loài Hoa Vô Ưu nơi Đức Phật Đản Sinh
 Hoa Vô Ưu

Tục truyền rằng đây là loài hoa Vô Ưu nơi Đức Phật Đản Sinh hằng năm vẫn nở rộ như dạo nào. Mỗi loài hoa có đặc tính riêng biệt mỗi thời đại của mỗi vùng trong mỗi quốc gia không có liên quan gì tới pháp môn Tịnh Độ. Hoa sen hay hoa Vô Ưu là những ẩn dụ biểu trưng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Pháp Môn Tịnh Độ là thành tựu do Đức Phật Thích Ca khai mở cái khả tính trong trẻo; thanh tịnh, sáng ngời bất biến trong mỗi chúng ta sẵn có, đồng thời Ngài khích lệ chúng ta vun bón tưới tẩm Phật nhân đến khi Phật quả viên thành mà Ngài lý tưởng hóa một cõi Tịnh Độ, Phật A Di Đà làm Giáo Chủ, chủ yếu khích lệ niệm Phật cũng có nghĩa là nhớ Phật thì sanh tâm về nước Ngài bất cứ thời gian không gian nào nếu ta nhớ Phật niệm Phật

T. Minh Đức
Bài này đã đọc 104 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết