Trở về
Lòng bàn chân đức Phật chạm khắc dưới tảng đá
Friday, Dec 30, 2016 12:11 am
Lòng bàn chân đức Phật chạm khắc dưới tảng đá
 Lòng bàn chân Đức Phật. Xin hãy đừng mê tín, nhìn lòng bàn chân Đức Phật mà nghệ nhân dầy công điêu khắc để nhắc rằng Ngài cũng là con người như chúng ta. Ngài đã mang đôi chân trần in dấu khắp mọi nơi, lăn bánh xe pháp hóa độ chúng sanh : Đây là Khổ - Tập - Diệt - Đạo. Khổ nên phải biết. Tập nên phải trừ. Diệt nên phải chứng; Đạo nên phải hành và đây cũng một trong 32 tướng tốt 82 vẻ đẹp của Ngài. Nhìn để nhớ Phật  trọng Pháp và  kính Tăng .

T. Minh Đức
Bài này đã đọc 291 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết