Trở về
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
Thursday, Aug 25, 2016 12:42 am
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
 Quy y Tam Bảo

Kính lễ Phật Pháp Tăng Già
Quy y Tam Bảo là nhà Như Lai
Năm điều ngũ giới sơ khai
Nguyện không giết hại khuyên ai tu hành
Nguyện không trộm cắp thực hành
Nguyện không nói dối tâm lành kết đơm
Nguyện không dục lạc tỏa  thơm
Nguyện không uống rượu kết đơm trí mầu
Năm điều căn bản bước đầu
Con nguyện vun bón đạo mầu bay xa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cẩm Đào pd Viên Anh

19-8-2016
Bài này đã đọc 271 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết