Trở về
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
Saturday, Aug 13, 2016 9:26 am
Tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ Cẩm Đào tập làm thơ
 Mùa Vu Lan
 
Trăng Rằm tháng Bảy vu lan
Bông hồng cài áo hân hoan đón chào
. . . .
Thương ai hồng trắng sắc màu
Cài lên bên trái nao nao gọi thầm
Mẹ ơi . . . Nhớ mẹ tình thâm
Mẹ về chín suối h
òa âm cữu huyền
Đem lòng hướng nguyện mẹ hiền
Sanh tâm Lạc Cảnh hữu duyên Phật Đà
Thuận duyên thoát kiếp Ta bà
Tịnh tâm cõi Phật là nh
à Như Lai
. . . .
Hoa hồng đỏ thẳm anh cài
Tặng em tặng chị ngững ai đủ đầy
Cài lên bên phải vui vầy
Niềm vui diễm phúc ngất ngay nhất đời
Mong sao cha mẹ thảnh thơi
Vun trồng chữ hiếu trong đời khắc ghi
Kính cha thương mẹ thực thi
Cho tròn chữ hiếu Tâm bi gần kề
. . . .
Còn ai vật chất mãi mê
Đoạn đành dứt bỏ chẳng hề kính thương
Ai ơi chữ Hiếu dẫn đường
Đừng quên cao tuổi song đường quạnh hiu
Tìm vàng tìm bạc dễ tìm
Làm sao tìm được trái tim Mẹ HIền.

Nam m
ô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Cẩm Đào Pd Viên Anh

Vu Lan 2016 
Bài này đã đọc 365 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết