Trở về
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân . Phần 5
Saturday, Aug 13, 2016 8:50 am
T. Minh Đức thi hóa song thất lục bát Kinh Di Đà bản ngắn trong Phạn ngữ, trích trong tinh hoa Phật học của TS Huệ Dân .  Phần 5
 Phật giảng Kinh Di Đà ( 5 )

Nếu mà tính thời gian từ trước
Mười kiếp rồi đã được trôi qua
Từ Ngài Đức Phật Di Đà
Viên thành chánh quả liên đài ngự lên

Và hào quang chiếu ra khắp cõi
Thân của Ngài chói lọi vô biên
Tỏa từ Lạc Cảnh Tây Thiên
Suốt mười phương hướng không hiềm trở ngăn

Đệ Tử Ngài dĩ nhiên vô số
Muốn kiểm xem cũng khó đón ra
Thanh Văn Bồ Tát A La
Dầy công tu tập đều là đạo cao

Miền Lạc Cảnh bao gồm công đức
Thế cho nên quả thật trang nghiêm
Nam nhân cùng cả n
 nhi
Khi nghe nói Phật A Di Đà rồi

Nếu định tâm mà ngồi tụng niệm
Rất kiên trì chẳng khiếm phút giây
Từ một ngày đến bảy ngày
Tâm không rối loạn mãi mai việc gì

Thì người ấy đến khi tỉnh thức
Có Thánh và có Phật hiện tiền
Thức tâm định trước đi liền
Về Tây Phương Quốc là miền quê hương

Ta trông thấy con đường lợi ích
Nên nói ra khuyến khích sinh linh
Phải nên phát nguyện vãng sanh
Về miền Cực Lạc an lành quý thay


( xem tiếp phần 6 )
Bài này đã đọc 269 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết