Trở về
Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Diễn nghĩa phần bốn của Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn
Wednesday, Jun 8, 2011 9:36 am
Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy.  Diễn nghĩa phần bốn của Văn Thù Sư Lợi Chân Ngôn
Bảng biến hóa thân từ của dharman ở dạng nam tính :
Nam tính
Số ít
Số hai
Số nhiều
Chủ cách
dharmā
dharmāṇau
dharmāṇaḥ
Hô cách
dharman
dharmāṇau
dharmāṇaḥ
Cách trực bổ
dharmāṇam
dharmāṇau
dharmaṇaḥ
Cách dụng cụ
dharmaṇā
dharmabhyām
dharmabhiḥ
Cách gián bổ
dharmaṇe
dharmabhyām
dharmabhyaḥ
Cách tách ly
dharmaṇaḥ
dharmabhyām
dharmabhyaḥ
Cách sở hữu
dharmaṇaḥ
dharmaṇoḥ
dharmaṇām
Cách vị trí
dharmaṇi
dharmaṇoḥ
dharmasu
 
Bảng biến hóa thân từ của dharman ở dạng trung tính :
Trung tính
Số ít
Số hai
Số nhiều
Chủ cách
dharma
dharmṇī | dharmaṇī
dharmāṇi
Hô cách
dharman | dharma
dharmṇī | dharmaṇī
dharmāṇi
Cách trực bổ
dharma
dharmṇī | dharmaṇī
dharmāṇi
Cách dụng cụ
dharmaṇā
dharmabhyām
dharmabhiḥ
Cách gián bổ
dharmaṇe
dharmabhyām
dharmabhyaḥ
Cách tách ly
dharmaṇaḥ
dharmabhyām
dharmabhyaḥ
Cách sở hữu
dharmaṇaḥ
dharmaṇoḥ
dharmaṇām
Cách vị trí
dharmaṇi
dharmaṇoḥ
dharmasu
 
Bảng biến hóa thân từ của vajrakāya ở dạng nam tính :
Nam tính
Số ít
Số hai
Số nhiều
Chủ cách
vajrakāyaḥ
vajrakāyau
vajrakāyāḥ
Hô cách
vajrakāya
vajrakāyau
vajrakāyāḥ
Cách trực bổ
vajrakāyam
vajrakāyau
vajrakāyān
Cách dụng cụ
vajrakāyeṇa
vajrakāyābhyām
vajrakāyaiḥ
Cách gián bổ
vajrakāyāya
vajrakāyābhyām
vajrakāyebhyaḥ
Cách tách ly
vajrakāyāt
vajrakāyābhyām
vajrakāyebhyaḥ
Cách sở hữu
vajrakāyasya
vajrakāyayoḥ
vajrakāyāṇām
Cách vị trí
vajrakāye
vajrakāyayoḥ
vajrakāyeṣu
 
Thân mà Phật Thích Ca đã chứng ngộ gọi là Pháp thân. Pháp thân là thể tính thật sự của Phật mà Đức Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân là giáo pháp do Đức Phật truyền dạy trong thời còn tại thế với mục đích cứu độ con người. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau và tuỳ theo trường hợp sử dụng. Pháp thân là thể tính của mọi sự và còn được xem như là Pháp giới (Phạn ngữ, dharmadhātu, dharmatā), Chân như (Phạn ngữ, tathatā, bhūtatathatā), Tính Không (Phạn ngữ, śūnyatā), A lại da thức (Phạn ngữ, ālayavijñāna), Phật tính (Phạn ngữ, buddhatā), hay Như Lai tạng (Phạn ngữ, tathāgatagarbha).
Đạt trí tuệ siêu việt cũng được xem như đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân, tức là cái Thân Thanh Tịnh cùng trong khắp Pháp giới.

Pháp Thân là cái thật thể của tất cả các vạn vật. Cái bản tánh của các Pháp vốn là Không có tự tánh, do đó Pháp Thân không dính vào chu trình Thành, Trụ, Hoại, Diệt. Nó không có lớn, không có nhỏ, không có màu sắc để phân biệt... Tuy nhiên, nó vẫn luôn hiện hữu một cách tự nhiên trường tồn, không thay đổi cho dù Phật có ra đời hay không ra đời.  Chính vì vậy  mà Pháp Thân  được xem  là Thân tuyệt đối, để chỉ rõ một trạng thái vượt khỏi bất kỳ mọi điểm quy chiếu xác định nào về Không gian hay Thời gian trong vũ trụ này.
Trong Phật học, Pháp Thân gồm có: Giới, Định, Huệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Đây là 5 yếu tố chánh để hợp thành Pháp Thân của Phật.
Pháp Thân cũng 5 loại được biết tên như sau : Pháp Tánh Sanh Thân, Công Đức Pháp Thân, Biến Hoá Pháp Thân, Hư Không Pháp Thân, Thật Tướng Pháp Thân.
Trong Kinh Kim Quang Minh có  ghi hai  khái niệm về Pháp Thân như sau :
Lý Pháp Thân : Là cái Lý Tánh đã sẵn giác ngộ, Phật và chúng sanh đều có đủ. Nhưng ở chúng sanh, cái Pháp Thân ấy còn bị màn vô minh che khuất, nên chưa hiểu ra.
Trí Pháp Thân: Là cái Pháp Thân nhờ sự tu trì mà được viên mãn, bèn khế hợp với Lý Pháp Thân.
Còn tiếp
Kính bút
TS Huệ Dân
Bài này đã đọc 1145 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết