19.08.17 12:16 am
NÉT XUÂN PHAI

Em về tô lại nét son
Mỉm cười quên những héo hon cuộc đời
Đã qua nữa một kiếp người
Buồn vui cai đắng hợt hời tuổi xuân   Đọc tiếp ...
Tình thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui:ỉEm mãi là em thôi
19.08.17 12:04 am
Em Mãi Là Em Thôi

Em oi ! Kiếp vô thường
Anh cưu mang trọn kiếp
Yêu em tình tha thiết
Em mãi là em thôi   Đọc tiếp ...
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
18.08.17 11:08 pm
TâM- KINH ( phần 2 )
Quan Tự Tại Bồ Tát hành thâm
Bát Nhã Ba La MẬt Đa thời
Chiếu kiến " ngũ uẩn " giai " không "
Độ nhứt thiết khổ ách   Đọc tiếp ...
Tình thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui: Tóc Hoa Tiêu
17.08.17 10:25 pm
TÓC HOA TIÊU

Anh về gốp nhặt tình thơ
Đêm trăng vui nhộn trời mơ hữu tình
Tóc hoa tiêu điểm lấy mình
Tưởng về thơ dại chuyện tình buồn vui   Đọc tiếp ...
Tình thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui:
17.08.17 9:51 pm
NGẤM BÓNG CHIỀU
Cô đơn ngắm bóng chiều
Mây buồn trôi quạnh hiu
Tìm người yêu trong mộng
Nghe tiếng vông lưng trời   Đọc tiếp ...
Tinh thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui: phố vắng
17.08.17 9:43 pm
PHỐ VẮNG

Con đường phố vắng
Mây giăng tơ trời
Lá vàng thắm đỏ
Bóng nàng mù khơi   Đọc tiếp ...
Truy tìm vài nét yếu nghĩa trọng yếu bản Tâm Kinh . T. Minh Đức & Ts Huệ Dân
17.08.17 8:39 pm
Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bố Tát hành thâm,
Bát Nhã Ba La Mật Đa thời
Chiếu kiến " Ngũ Uẩn " giai Không
Độ nhứt thiết khổ ách.   Đọc tiếp ...
Tình thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác gíúp vui:
16.08.17 7:20 pm
HOA vÀ RÁC

Hai mặt cuộc đời
Hoa sẽ là rác
Rác làm nên hoa
Tình ta chan hoà   Đọc tiếp ...
Tình thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui:
16.08.17 7:07 pm
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn bóng ngã xế tà
Lạc loài cánh nhạn là đà nhỡn nhơ
Nắng chiếu đùa giỡn hồn thơ
Nhắm sầu nào thoả chiều mơ đến nàng   Đọc tiếp ...
Tinh thơ lãng mạn của tác giả Văn Trần sáng tác giúp vui:
16.08.17 7:02 pm
TÌNH SƯƠNG MÙ

Sương mù khắp cỏ cây
Mây buồn trên đầu ngõ
Ngọn cỏ màu thủy tinh
Rơi nốt sợi sương tình   Đọc tiếp ...
Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78